Aby odliczyć koszty podatkowe, trzeba mieć przychody

Jeśli coś nie jest przychodem, nie można wydatków poniesionych w związku z danym przysporzeniem kwalifikować jako kosztów uzyskania przychodów
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 7 lipca 2009 r., II FSK395/08.[/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Dyrektor urzędu kontroli skarbowej określił spółce z o.o. zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. Podstawą ustaleń było przyjęcie, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę, na którą składały się [b]wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego, niezapłacone odsetki od zobowiązań, wydatki związane z ogłoszeniem sprawozdania finansowego[/b].W odwołaniu od decyzji spółka wniosła o jej uchylenie w części dotyczącej niezaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z umową przeniesienia własności przedsiębiorstwa. Dyrektor izby skarbowej utrzymał jednak w mocy zaskarżoną decyzję. Jego zdaniem wydatki, które służą osiągnięciu przez podatnika środków niestanowiących przychodu, nie można uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodu, a tym samym za koszt jego ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL