Bez rozstrzygnięcia ZUS nie żegnaj się z zatrudnionym

Pozbycie się podwładnego, który czeka na świadczenie rehabilitacyjne, może dużo kosztować. Spóźniona, ale pozytywna decyzja o przyznaniu tych pieniędzy spowoduje, że trzeba będzie go przywrócić do pracy
[b]– Właśnie mijają 182 dni choroby pracownika. Słyszeliśmy, że będzie się starał o świadczenie rehabilitacyjne. Jednak ZUS decyzji w tej sprawie jeszcze nie podjął. Czy możemy tego zatrudnionego zwolnić?[/b] – pyta czytelnik DOBREJ FIRMY.Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu, jeśli:- wyczerpał prawo do pobierania zasiłku chorobowego,- nadal jest niezdolny do pracy,- dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy.Wynika tak z art. 18[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=176768] ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.)[/link].[srodtytul]Przez 12 miesięcy[/srodtytul]Świadczenie rehabilitacyjne jest wypłacane maksymalnie przez 12 miesięcy, a decyzję o jego przyznaniu podejmuje ZUS na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo na podstawie orzeczenia komisji lekarskiej ZUS – w przypadku postępowania odwoławczeg...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL