Zaliczkowa pensja bez wniosku zatrudnionego

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Pracownik chce otrzymać wynagrodzenie zaliczkowe. Czy musi złożyć wniosek, czy też pracodawca sam może zdecydować, że wszystkim zatrudnionym wypłaci wcześniej pensje w formie zaliczki?
Przepisy [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=38B79EAFE500409BE572EE1E0E33BAAF?id=76037]kodeksu pracy [/link]wymagają od pracodawcy wypłacania wynagrodzeń pracownikom co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie (art. 85 § 1). Nie ma natomiast żadnych przeszkód prawnych, aby wypłata odbywała się częściej.Nie ma też przeszkód, aby pracodawca z własnej inicjatywy wypłacił pracownikom zaliczkę przed terminem płatności wynagrodzenia; wnioski pracowników w tej sprawie nie są wymagane.Jeśli wynagrodzenie jest płatne raz w miesiącu, powinno trafiać do rąk pracowników z dołu, niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości. Nie może być jednak wypłacone później niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego (art. 85 § 2 k.p.).
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL