Nieuczciwy przełożony sam zapłaci za niedobór

Fotorzepa, Darek Golik
Jeśli pracownikowi powierzono mienie z obowiązkiem jego zwrotu lub wyliczenia się, to co do zasady odpowiada on za powstałą szkodę w tym mieniu według surowszych reguł niż pozostali zatrudnieni. Jednak może się on uwolnić od odpowiedzialności za szkodę powstałą w powierzonym mieniu
Musi wówczas wykazać, że powstała szkoda jest następstwem niezależnych od niego okoliczności, a w szczególności wynika z niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonego mienia (art. 124 § 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A23E676A900339558EF05B6F92B96BAC?id=76037]kodeksu pracy[/link]).[srodtytul]Nie pomogła należyta staranność[/srodtytul]Oznacza to konieczność wykazania przez pracownika, że szkoda w powierzonym mu mieniu powstała w sytuacji, w której nie mógł on jej zapobiec, nawet przy dołożeniu należytej staranności. [b]Przy czym zgodnie z wyrokiem SN z 28 kwietnia 1997 r. (I PKN 114/97)[/b] z przepisu art. 124 § 3 k.p. wynika również, że odpowiedzialność za powierzone mienie wyłączona jest nie tylko wtedy, gdy pracownik wykaże, iż szkoda powstała wyłącznie z przyczyn od niego niezależnych, lecz także gdy udowodni, że wywołana została głównie z przyczyn, za które odpowiedzialnośc...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL