Fiskus nakazuje doliczać wartość składki do przychodu

Organy podatkowe uważają, że gdy spółka wykupuje dla członków zarządu ubezpieczenie OC, powstaje u nich przychód. Innego zdania był jednak WSA w Warszawie
Ubezpieczenie OC ma uchronić członków zarządów spółek kapitałowych przed finansowymi konsekwencjami nieprawidłowego zarządzania. Jego popularność nie maleje w ostatnich czasach i wiele firm ma w swojej ofercie ubezpieczenie OC członków zarządu zwane również ubezpieczeniem D&O (Directors & Officers).[srodtytul]Dwa rodzaje umów[/srodtytul]W praktyce się zdarza, że polisa jest imienna, tzn. obejmuje członków zarządu wymienionych z imienia i nazwiska.Często też polisy D&O są bezimienne, gdyż umowa ubezpieczenia przewiduje objęcie ochroną zarządu spółki, bez względu na jego skład. Wówczas ochroną objęci są obecni (tj. w chwili zawierania umowy) i przyszli członkowie zarządu, a nawet członkowie ich rodzin. Niekiedy zmiana składu ilościowego zarządu nie wpływa na wysokość składki, którą jest z góry ustalona zryczałtowana kwota.Zakup takiego ubezpieczenia wiąże się ze stosunkowo dużym wydatkiem, dlatego jego koszt ponosi zwykle spółka. W związku ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL