fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Prezydent podpisał 9 lipca 2009

[b]Prezydent RP podpisał ustawy:[/b]
- z 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy - z 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Policji
- z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę - z 24 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw - z 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - z 21 maja 2009 r. o zmianie ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego - z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - z 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych - z 7 maja 2009 r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - z 18 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy - z 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym - z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych - z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt - z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA