fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rolnicy

Umowa o pracę wyklucza KRUS

Fotorzepa, Dominik Pisarek Dominik Pisarek
Urodziłam się w 1952 r. Od 1972 do 1981 r. byłam ubezpieczona w ZUS, a od 1981 r. jako rolnik płacę na KRUS. Czy jest możliwe, abym zatrudniła się na umowę o pracę, płacąc nadal ubezpieczenie do KRUS? Czy byłoby to dla mnie korzystniejsze, jeśli chodzi o emeryturę? Czy będzie ona łączona z KRUS i ZUS? A czy mogę przejść na wcześniejszą emeryturę? – pyta czytelniczka.
[b]Odpowiada Irena Frąszczak - radca prezesa KRUS ds. ubezpieczeń[/b]
Ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie podlega ten, kto prowadzi działalność rolniczą (obowiązkowo, jeśli prowadzi ją na obszarze powyżej 1 ha przeliczeniowego lub dział specjalny), a także jego małżonek lub domownik, jeżeli nie podlegają oni innemu ubezpieczeniu społecznemu i nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Przez osoby podlegające innemu ubezpieczeniu społecznemu rozumie się podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym na podstawie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Są nimi m.in. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Oznacza to, że jeśli podlegający ubezpieczeniu społecznemu rolników podejmuje inną aktywność zawodową rodzącą obowiązek podlegania ubezpieczeniom emerytalno-rentowym na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych, to pierwszeństwo ma ubezpieczenie w ZUS. Ubezpieczenie społeczne rolników odgrywa w stosunku do pozostałych systemów ubezpieczeń społecznych rolę dopełniającą. Zatrudniony na podstawie umowy o pracę, zlecenia, umowy agencyjnej czy też innej umowy o świadczenie usług podlega ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, co wyklucza podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu rolniczemu. Po złożeniu stosownego wniosku osoba taka może być objęta w KRUS ubezpieczeniem wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim – w ograniczonym zakresie. Po opłaceniu 1/3 składki na to ubezpieczenie, w razie wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej, osoba taka byłaby uprawniona do skorzystania z jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. W wyniku zmiany [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=A5C6AC2856A3FAF574C01CE69EA46F88?id=263365]ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników[/link], od 8 stycznia 2009 r. osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. podczas ustalania prawa do emerytury rolniczej (również w obniżonym wieku emerytalnym) i wysokości tego świadczenia nie uwzględnia się okresów ubezpieczenia innego niż rolnicze. Czytelniczka nie uzyska więc prawa do emerytury rolniczej w obniżonym wieku emerytalnym (który dla kobiet wynosi 55 – 59 lat, a dla mężczyzn 60 – 64 lata), gdyż nie podlegała przez 30 lat wyłącznie rolniczemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu. Ma natomiast co najmniej 25 lat ubezpieczenia, co pozwoli jej otrzymać emeryturę rolniczą po osiągnięciu wieku emerytalnego, czyli 60 lat. Wysokość tego świadczenia zostanie ustalona tylko na podstawie okresów prowadzenia gospodarstwa rolnego, za które zostały opłacone składki. Czytelniczka podlegała również ubezpieczeniu społecznemu w ZUS, dlatego też po ukończeniu 60 lat będzie mogła się ubiegać o przyznanie jej emerytury pracowniczej. W takim wypadku będzie otrzymywała emeryturę zarówno z ZUS, jak i z KRUS.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA