Grafik wczasów załogi się wali, gdy w firmie padają komputery

Fotorzepa, Dariusz Gorajski
Będzie to bowiem powód do przesunięcia terminów odpoczynku personelu. Ale nie w każdym zakładzie pracy
Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego wypoczynku w przysługującym mu wymiarze, który zależy przede wszystkim od ogólnego stażu pracy. Jeśli w zakładzie sporządzamy plan urlopów, zatrudnieni powinni wyjeżdżać na wakacje zgodnie z tym grafikiem. Wyjątkowo zaplanowany urlop można lub nawet trzeba przesunąć na inny termin.[srodtytul]Obligatoryjna zmiana daty[/srodtytul]Zgodnie z art. 165 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1288079C8A806B4039D19A8B496CF333?id=76037]k.p.[/link], jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, pracodawca musi go przesunąć na później. Absencję w firmie tłumaczą w szczególności:- czasowa niezdolność do pracy wskutek choroby,- odosobnienie w związku z chorobą zakaźną,- powołanie na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do trzech miesięcy,- urlop macierzyński.Nie są to jedyne powody, z który...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL