Jak skutecznie przeciwdziałać naciskom na zatrudnionych

www.sxc.hu
Zamiast głowić się, jak uniknąć konsekwencji złamania zakazów dyskryminacji i mobbingu, lepiej temu przeciwdziałaj
Nie wystarczy przestrzeganie przepisów kodeksu pracy przez samego pracodawcę (właściciela firmy) albo osoby działające w jego imieniu (zarządu, kadry kierowniczej). Jeśli firma nie podejmuje skutecznych środków zapobiegających dyskryminacji i mobbingowi, musi się liczyć z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Aby jej uniknąć, wystarczy stworzyć własne dobre praktyki w ramach strategii zarządzania personelem. Temu służy wewnętrzna polityka prewencyjna, która składa się z trzech płaszczyzn przedstawionych niżej.[srodtytul]PŁASZCZYZNA 1. [/srodtytul][b]Dbajmy o wysokie standardy zarządzania personelem[/b]Obszerna lista standardów musi obejmować m.in.1. Stosowanie systemów oceny okresowej oraz jasnych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i premiowania2. Zapewnienie pracownikom możliwości swobodnego wypowiadania się3. Stosowanie jasnych reguł dla wszystkich dróg podejmowania decyzji oraz przepływu informacji4. Konstruktywne metody zarządzania konfliktami ora...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL