Jak prowadzić egzekucję z nieruchomości

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Niezapłacone faktury to niestety codzienność wielu firm. W takiej sytuacji wierzyciele uciekają się do różnych sposobów odzyskania pieniędzy. Jednym z nich jest egzekucja z nieruchomości
Przymusowa sprzedaż działki, budynków lub innej nieruchomości to ostateczność. Wierzyciel, który chce odzyskać pieniądze w drodze egzekucji, najpierw musi wystąpić do sądu o wydanie wyroku zezwalającego na to. Następnie musi poczekać do uprawomocnienia się tego orzeczenia (14 dni od daty jego wydana przez sąd, a jeżeli dłużnik się odwoła, to od wydania wyroku przez sąd wyższej instancji). Prawomocny wyrok ma rangę tytułu wykonawczego.Uwaga! Takim tytułem może być nie tylko wyrok, ale także np. akt notarialny, w którym dłużnik zobowiązuje się poddać egzekucji.[srodtytul]Z tytułem do komornika[/srodtytul]Następnie trzeba udać się do sądu, by nadał wyrokowi klauzulę wykonalności. Z takim orzeczeniem można już iść do komornika. To on prowadzi egzekucję, a jego pracę nadzoruje sąd rejonowy. Samo orzeczenie jednak to za mało, trzeba złożyć komornikowi wniosek o jej wszczęcie, w którym znajdzie się opis nieruchomości.[b]Niezbędne jest ta...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL