Praca, emerytury, renty

Wolimy wcześniejsze, stare emerytury

ZUS
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Około 10 tys. osób zrezygnowało w tym roku z członkostwa w otwartych funduszach emerytalnych. Głównie po to, aby uzyskać świadczenie przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego
Od dwóch lat lawinowo przybywa osób ubiegających się o emerytury. Tendencja ta może się utrzymać także w tym roku. Zwłaszcza że [b]w pierwszym kwartale ZUS przyznał 86 tys. emerytur[/b]. To rekord. W analogicznym okresie 2006 r. było ich 23 tys., w 2007 r. – 27 tys., a w 2008 r. – 57 tys.
[srodtytul]Przed sześćdziesiątką[/srodtytul] [b]– Duża liczba przyznanych emerytur w ubiegłym roku i wniosków w pierwszym kwartale tego to skutek „remanentu” w systemie, w tym zmian legislacyjnych pozwalających odejść z OFE[/b]. To oczywiście zła tendencja. Niewykluczone, że dynamika tych zmian jest myląca, a trend wkrótce się odwróci, bo stare świadczenia wygasają – przewiduje prof. Marek Góra, współtwórca reformy ubezpieczeń społecznych.
Więcej jest osób przechodzących na emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego: z 81,1 proc. w 2006 r., do 87,3 proc. w 2008 r. – Przykładowo w 2007 r. przeciętny wiek przechodzenia na emeryturę wynosił 57,1 lat – mówi Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy ZUS. – Za dużo osób zbyt szybko przechodzi na emerytury i system staje się niewydolny – ocenia dr Bohdan Wyżnikiewicz, wiceprezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową. [srodtytul]Lepiej bez OFE?[/srodtytul] Wśród przyznawanych świadczeń ciągle przeważają te obliczane według starych zasad. Z wniosków, które wpłynęły w pierwszym kwartale, jedynie ok. 10 proc. dotyczyło emerytur liczonych przynajmniej częściowo według nowych zasad (czyli tzw. mieszanych lub w całości nowych). Po nowelizacjach [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=BB2ECFE844636234B79ADD845D55205A?id=172511]ustawy o emeryturach i rentach z FUS[/link] (w art. 46 z lutego 2007 r. i art. 183 z lutego 2008 r.) można zrezygnować z uczestnictwa w OFE, aby skorzystać ze starych zasad przechodzenia na świadczenia. A to umożliwia m.in. nabycie prawa do wcześniejszej emerytury. [b]Chętnych jest sporo. W tym roku z OFE wykreślono prawie 11 tys. osób, które o to wnioskowały, ubiegając się o emeryturę.[/b] Większość stanowiły osoby, które spełniły warunki do otrzymania świadczeń do końca 2008 r. Takich ubiegających się o wcześniejszą emeryturę na starych zasadach było 10 117. Mniej było osób, które uzyskały prawo do emerytury po 31 grudnia 2008 r. W tej grupie zrezygnowało z OFE 710 osób. W opinii ekspertów do odchodzenia z OFE przyczynia się też informacja, że pierwsza emerytura z II filaru, była niska, choć nie wiadomo nic o sytuacji ubezpieczeniowej osoby, która ją otrzymała. – Nowe emerytury dostają tylko kobiety, a świadczeń jest zbyt mało (32 – przyp. red.), aby porównywać ich wysokość np. do przeciętnej emerytury wypłacanej przez ZUS – uważa prof. Marek Góra. Pewne jest to, że decyzji o odejściu z OFE nie należy podejmować w ciemno, bez przeanalizowania swojej sytuacji zawodowej i ubezpieczeniowej. – W najbliższym czasie złożymy do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy emerytalnej, zgodnie z którym ZUS będzie mieć obowiązek przedstawienia kalkulacji, jaka będzie emerytura danej osoby, jeśli wycofa się ona z OFE a jaka, jeśli w nim zostanie – zapowiada Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka PiS, była minister pracy. [ramka][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2009/05/26/wolimy-wczesniejsze-stare-emerytury/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/ramka]
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL