fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Dane osobowe

Czy są chronione dane zmarłego?

[b]Czy dane osób zmarłych podlegają ochronie o której mowa w ustawie o ochronie danych osobowych?[/b]
[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=1D0B90DC476F75647D32E0CF2D9A4455?id=166335]Ustawy o ochronie danych osobowych[/link] dotyczy zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych osób fizycznych (art. 2 ust 1). Należy więc wnioskować, że stosuje się ją tylko w stosunku do takich osób.
Kto jest osobą fizyczną? Powszechnie obowiązująca wykładnia uznaje za osobę fizyczną człowieka, który uczestniczy w stosunkach prawnych. Zdolność prawna człowieka, czyli zdolność do bycia podmiotem praw i zobowiązań przestaje istnieć z chwilą jego śmierci. Zmarły nie może być podmiotem praw i zobowiązań i nie może być również uznany za osobę fizyczną.
Poza tym trzeba pamiętać, że jedną z przesłanek związanych z dopuszczalnością przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Mówi się również np. o dostępie tej osoby do danych, prawie sprostowania czy możliwości wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. Korzystanie z tych uprawnień jest możliwe tylko przez osobę żyjącą.
Wszystko to prowadzi do wniosku, że ustawa o ochronie danych osobowych ma zastosowanie tylko do przetwarzania danych osobowych osób żyjących.
Natomiast osoba bliska ma prawo wystąpić z powództwem cywilnym do sądu, jeśli jej dobra osobiste zostały naruszone, np. przez wykorzystanie danych bliskich osób zmarłych.
Prosimy również o zapoznanie się z serwisem [link=http://www.rp.pl/temat/68861.html]rp.pl » Prawo » Dane osobowe[/link].
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA