fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jeśli dokumenty są wiarygodne, sąd nie może ich odrzucić

Jeśli nie ma racjonalnych przyczyn pozwalających odrzucić dowody, nie można tego zrobić. Aby było to możliwe, trzeba być w stanie podważyć ich wiarygodność i moc dowodową
[b]Tak wynika z wyroku NSA z 17 kwietnia 2009 r., II FSK 16/08 [/b][srodtytul]Jaki był problem[/srodtytul]Organ podatkowy określił spółce wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych, która przewyższała deklarowaną przez nią kwotę. Określając wysokość zobowiązania, stwierdził, że spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodu oraz odliczenia od dochodu o określoną kwotę. Składały się na nią koszty usług pośrednictwa finansowego, koszty usług obcych dotyczących akwizycji, odsetki od zaległości podatkowych, koszty usług transportowych, koszty dotyczące przeceny towarów i ubytków naturalnych, remont środka trwałego.W efekcie sprawa trafiła do WSA. Zdaniem sądu postępowanie dowodowe nie doprowadziło do zgromadzenia wystarczającego materiału dowodowego. Sąd zaznaczył, że kompletność materiału dowodowego jest podstawowym, niejako pierwotnym warunkiem uznania, czy została zrealizowana zasada prawdy obiektywnej. Sąd administracyjny...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA