Podatek dochodowy

Będą ulgi podatkowe na zwiększenie zatrudnienia

Firmy przyjmujące do pracy niepełnosprawnych oraz osoby w trudnej sytuacji będą mogły się starać o ulgi w spłacie podatków
Zakłada tak projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania stanowiących pomoc publiczną niektórych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Podstawą do wydania rozporządzenia jest art. 67b § 5 ordynacji podatkowej. Projekt dostosowuje polskie prawo do regulacji UE, a konkretnie do [b]rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 r.[/b], uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem[b] (DzUrz UE L 214 z 9.8.2008)[/b].
Zgodnie z projektem firmy będą mogły liczyć na takie ulgi, jak odroczenie zapłaty podatków, rozłożenie ich na raty lub umorzenie zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami. Pomoc będzie stosowana w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników niepełnosprawnych. Rozporządzenie odnosi się też do pracowników w szczególnie niekorzystnej sytuacji, którzy np. pozostawali bez pracy przez sześć miesięcy, nie mają średniego wykształcenia, ukończyli 50. rok życia lub samotnie wychowują dziecko, a także do pracowników w bardzo niekorzystnej sytuacji, którzy przez dwa lata byli bezrobotni. Rząd liczy, iż pomoc będzie sprzyjać zatrudnianiu niepełnosprawnych oraz aktywizacji bezrobotnych. Z tego rodzaju pomocy będą mogły skorzystać zarówno małe, średnie, jak i duże firmy, które spełnią odpowiednie warunki i złożą wniosek w instytucji uprawnionej do przyznawania ulg na podstawie ordynacji podatkowej.
Wnioski o przyznanie pomocy należy kierować m.in. do naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego, wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa (są to organy pierwszej instancji) oraz dyrektora izby skarbowej, dyrektora izby celnej i samorządowego kolegium odwoławczego (organy odwoławcze). Warunkiem przyznania ulg będzie m.in. doprowadzenie do wzrostu zatrudnienia w danej firmie pracowników w trudnej sytuacji. Jeśli łączna wartość pomocy przekroczy 5 mln euro dla jednego przedsiębiorcy rocznie na zatrudnienie osób w niekorzystnej sytuacji lub 10 mln euro na zatrudnienie niepełnosprawnych, będzie ona podlegała notyfikacji. Może zostać udzielona po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską. By ustalić jej wartość, trzeba uwzględnić całkowitą kwotę pomocy z krajowych i wspólnotowych środków publicznych. Rządowy projekt, stanowiący program pomocowy w ramach wyłączeń grupowych, nie podlega notyfikacji. Rozporządzenie ma być stosowane do 30 czerwca 2014 r.
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL