Od depozytu nieprawidłowego zapłacisz VAT albo daninę od czynności cywilnoprawnych

Umowy depozytu nieprawidłowego mogą być objęte podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nie każde jednak powierzenie na przechowanie pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku rodzi obowiązek jego zapłaty. W grę wchodzić może bowiem obciążenie VAT
W katalogu czynności cywilnoprawnych podlegających tej pierwszej daninie wymienione są umowy depozytu nieprawidłowego (zob. art. 1 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=66B0A920D48AB6B5D139515AF70B862A?id=185384]ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych; tekst jedn. DzU z 2007 r. nr 68, poz. 450 ze zm., dalej ustawa o PCC)[/link]. Zatem, co do zasady, są one opodatkowane.Zawierając umowę depozytu nieprawidłowego, należy się więc liczyć z obowiązkiem zapłaty PCC. Nie ma tutaj znaczenia, czy umowa depozytu nieprawidłowego jest odpłatna, czy nieodpłatna.[srodtytul]Ważne miejsce zawarcia umowy[/srodtytul]Jednak nie wszystkie umowy depozytu nieprawidłowego podlegać będą PCC. Ważne jest miejsce położenia przedmiotu depozytu nieprawidłowego i miejsce zawarcia umowy. Umowy depozytu nieprawidłowego podlegają PCC, tylko jeżeli ich przedmiotem są:- rzeczy znajdujące się na terytorium Polski (zob. art. 1 ust. 4 pkt 1 ustawy o PCC);- rzeczy zna...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL