Akty prawne

Obowiązują od 5 maja 2009

[srodtytul]SĄDY I PROKURATURA[/srodtytul]
- ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury obowiązuje od 4 marca tego roku, ale dzisiaj wchodzą w życie pozostałe jej przepisy (przejściowe), a także niektóre unormowania związanych z nią ustaw: prawo o prokuraturze, prawo o ustroju sądów wojskowych, prawo o ustroju sądów powszechnych ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=300968]DzU nr 26, poz. 157[/link]) - Rada Ministrów ustaliła wykaz stanowisk i funkcji prokuratorów i asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury równorzędnych pod względem wynagrodzenia i uposażenia ze stanowiskami i funkcjami prokuratorów i asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=307042]DzU nr 56, poz. 460[/link])
[srodtytul]SALMONELLA[/srodtytul] - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2007 – 2009 powiększył się o ust. 5 dotyczący szczegółowych założeń programu na 2009 r. ([link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309915]DzU nr 67, poz. 564[/link]) [srodtytul]TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY[/srodtytul] - jako niekonstytucyjne 5 maja straciły moc – w zakresie ustalonym w wyrokach Trybunału Konstytucyjnego z 15 i 23 kwietnia – art. 479 8a § 5 zdanie drugie kodeksu postępowania cywilnego oraz art. 91b ust. 2 pkt 4 Karty nauczyciela (DzU nr 67[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309920] poz. 571[/link] i[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=309929] 572[/link])
Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL