fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Sylwester Pieckowski w panelu arbitrów Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów

Mecenas Sylwester Pieckowski, adwokat kancelarii Chadbourne & Parke, został zaproszony do panelu arbitrów Międzynarodowego Centrum Rozstrzygania Sporów.
Sylwester Pieckowski jest czwartym Polakiem wpisanym na listę arbitrów Centrum. Ma bogate doświadczenie w rozwiązywaniu sporów biznesowych poprzez negocjacje, mediacje i arbitraż, poparte ponad 20-letnią praktyką w handlu zagranicznym i wieloletnim doświadczeniem w zakresie arbitrażu handlowego oraz alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Mec. Pieckowski kieruje zespołem ds. rowiązywania sporów w kancelarii Chadbourne & Parke. Jest też członkiem Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości. Pełni również funkcję Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego i Zastępcy Dyrektora Centrum Mediacji Gospodarczej przy tym Stowarzyszeniu. Był inicjatorem powstania, a obecnie jest I-szym Wiceprezesem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych LEWIATAN. Sylwester Pieckowski jest także arbitrem Czeskiego Sądu Arbitrażowego oraz Sądu Arbitrażowego przy Krakowskiej Izbie Przemysłu i Handlu.
Międzynarodowe Centrum Rozstrzygania Sporów (International Centre for Dispute Resolution, ICDR) jest częścią Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażu. Centrum powstało w 1996 r. i ma na celu pomagać osobom prawnym i fizycznym w pozasądowym rozwiązywaniu konfliktów o międzynarodowej skali. ICDR współpracuje z 62 instytucjami arbitrażowymi z 43 krajów i ma do dyspozycji panel ponad 400 niezależnych arbitrów i mediatorów z całego świata, którzy rozstrzygają zgłoszone do Centrum sprawy sporne.Amerykańskie Stowarzyszenie Arbitrażu (American Arbitration Association, AAA), istnieje od 1926 r. i jest jedną z największych instytucji sądownictwa polubownego w USA i na świecie.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA