fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Do kar nie stosuje się przepisów o cenach transferowych

Badając, czy zaliczenie kar umownych do kosztów podatkowych było zasadne, nie można powoływać się na przepisy o cenach transferowych
[b]Tak orzekł NSA 24 lutego 2009 r. (II FSK 1634/07).[/b]Spółka zawarła umowę o wybudowanie domu jednorodzinnego w stanie surowym pod klucz na zamówienie osoby fizycznej (podmiotu powiązanego rodzinnie). Umowa ta przewidywała kary umowne za nieterminowe wykonanie zobowiązania. Z drugą spółką (powiązaną gospodarczo) podpisała umowę podwykonawczą, w której również znalazły się postanowienia dotyczące kar umownych w razie jej nieterminowej realizacji.Kary umowne zapłacone osobie fizycznej spółka w 2004 r. zaliczyła do kosztów podatkowych. Organ podatkowy to zakwestionował. Jego zdaniem kwota kary nie wiązała się z przychodem spółki i tym samym nie była kosztem. Podkreślił, że w umowie podwykonawczej o wykonanie domu nie określono dat odbioru poszczególnych etapów budowy, z którymi wiązałyby się kary umowne. Uznał więc, że niezależne, racjonalnie działające podmioty nie zawarłyby umów, w których z góry można było przewidzieć, że w razie niewykon...
REKLAMA
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA