• 19.08.2018

Miliardy euro na rozwój

Na lata 2007 - 2015 dla Polski przewidziane jest 85,56 mld euro z Unii Europejskiej. W tej sumie ponad 67 mld euro stanowią środki na realizację polityki spójności. Jej głównym założeniem jest wyrównywanie różnic rozwojowych między regionami Unii. Do Polski trafi najwięcej funduszy spośród państw członkowskich, więc w dużym stopniu od sukcesu polityki spójności w naszym kraju zależeć będzie kształt przyszłej polityki spójności całej Unii
Mając na względzie rozmiary wyzwania oraz świadomość szansy, jaką stanowią fundusze unijne, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opracowało kompleksowy plan działania - Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007 - 2015. Uwzględnia ona zarówno unijne jak i krajowe źródła finansów, mających służyć rozwojowi kraju. Strategia zakłada m.in. poprawę stanu infrastruktury transportowej, społecznej i technicznej, rozwój gospodarki opartej na wiedzy, informatyzację kraju, zwiększenie ilości dobrych miejsc pracy i wykwalifikowanych pracowników, uatrakcyjnienie obszarów wiejskich czy usprawnienie administracji publicznej.Szczegółowy opis sposobu osiągnięcia celów założonych w Strategii, oraz to, na co wykorzystamy wspomniane 67,3 mld euro, określa Narodowa Strategia Spójności (oficjalna nazwa brzmi Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia - NSRO). Komisja Europejska wymaga od wszystkich krajów członkowskich złożenia takiego dokumentu. Podstawowym założeniem jest realizacja cz...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL