fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Pięć lat na złożenie wniosku o nadpłatę

Fotorzepa, Pio Piotr Guzik
Od 1 stycznia 2009 r. firma może wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku aż do momentu jego przedawnienia
Ma więc na to pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jego płatności.Taką zmianę wprowadza od 1 stycznia 2009 r. nowelizacja ordynacji podatkowej.[srodtytul]Dopóki się nie przedawni [/srodtytul]Zgodnie z art. 79 § 2 ordynacji podatkowej prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasać będzie po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Jest to więc wydłużenie terminu, w którym podatnik może skorzystać z prawa do złożenia wniosku o nadpłatę do – co do zasady – pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.Do końca 2008 r. prawo do złożenia wniosku o nadpłatę wygasa z reguły po upływie pięciu lat od dnia złożenia zeznania lub deklaracji albo nadpłacenia podatku. Takie rozwiązanie powodowało, że wielu podatników nie wiedząc o nim, składało wnioski o stwierdzenie nadpłaty po tej dacie, łącząc (bezpodstawnie) termin na złożenie wniosku ...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA