fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Powiadom sanepid o rekrutacji

Przedsiębiorca, który chce zatrudnić pracowników, musi o tym poinformować m.in. Państwową Inspekcję Sanitarną. Ma na to miesiąc. Jeśli zlekceważy ten nakaz, popełnia wykroczenie, za które grozi mu grzywna do 30 tys. zł
Obowiązek informowania organów zewnętrznych – Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej – o zamiarze lub samym fakcie zatrudnienia pracownika wynika bezpośrednio z kodeksu pracy. Mówi o tym art. 209 k.p. Taki obowiązek ma pracodawca rozpoczynający działalność. Wówczas w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności (czyli zatrudnienia pierwszej osoby), musi zawiadomić właściwych inspektorów.[srodtytul]Informacja na piśmie[/srodtytul]Zawiadomienie nie wymaga specjalnego formularza, ale powinno być dokonane przez pracodawcę pisemnie i zawierać następujące dane: nazwę przedsiębiorcy, jego numer NIP, REGON, PKD oraz informację o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także przewidywanej liczbie pracowników.W razie zmiany którejkolwiek z danych objętych zawiadomieniem, a w szczególności technologii lub profilu produkcji, jeżeli może ona zwiększyć zagrożenie dla zdrowia pracowników, pracodawca ma obowiązek powia...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA