fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Policjant może zostać adwokatem

Fotorzepa, Seweryn Sołtys
Funkcjonariusz policji może być wpisany na listę adwokatów. Aby ubiegać się o wpis, nie musi się zwalniać ze służby
Dopiero po ostatecznym uzyskaniu wpisu, chcąc wykonywać zawód adwokata, ma się zrzec stanowiska w policji – [b]orzekł Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. II GSK 594/08)[/b] i oddalił skargę kasacyjną Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.
Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie i Prezydium NRA odmówiły wpisu Januszowi P., naczelnikowi wydziału w Komendzie Miejskiej Policji. Janusz P. jest oficerem policji, ukończył prawo i aplikację prokuratorską.
Zdaniem organów korporacyjnych osoba będąca aktualnie funkcjonariuszem policji nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu adwokata. Art. 72 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=166507]prawa o adwokaturze[/link] nakazuje skreślenie z listy adwokatów po objęciu stanowiska w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości. A więc i ten, kto już je zajmuje, nie może być wpisany na tę listę.
– Inaczej – mówi adwokat Andrzej Siemiński, sekretarz NRA – natychmiast po uprawomocnieniu się decyzji o wpisie musielibyśmy go wykreślić. – Janusz P. tylko wtedy mógłby się ubiegać o wpis, gdyby wcześniej zwolnił się ze służby w policji.
Mec. Siemiński nie wyobraża sobie jednak, by klientami Janusza P. jako adwokata mogły być osoby, przeciwko którym prowadził postępowanie jako policjant.
W wyniku skargi Janusza P. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że odmawiając wpisu, organy adwokatury naruszyły prawo, i uchylił obie decyzje.
Prezydium NRA wniosło skargę kasacy[b]jną od tego wyroku. NSA podzielił jednak stanowisko sądu I instancji. Prawo o adwokaturze nie zakazuje wpisania funkcjonariusza policji na listę adwokatów. Nie ma także uzasadnienia, aby jeszcze przed dokonaniem wpisu musiał się on zrzekać stanowiska[/b].
– Wpis oznacza prawo do wykonywania zawodu adwokata i nie jest równoznaczny z jego wykonywaniem – uzasadniała wyrok sędzia Małgorzata Korycińska. – Organy korporacyjne mogą natomiast zastosować środki dyscyplinarne, łącznie z najsurowszym, jeżeli osoba wpisana na listę i już wykonująca zawód adwokata nie rezygnuje z dotychczasowego zatrudnienia.
Nie można również uznać, że policjant nie daje rękojmi prawidłowego wykonywania zawodu tylko dlatego, że nadal jest funkcjonariuszem. Na rękojmię składają się bowiem cechy charakteru i dotychczasowe zachowanie osoby pragnącej zostać adwokatem.
[i][b][link=http://blog.rp.pl/goracytemat/2008/12/16/policjant-moze-zostac-adwokatem/]Skomentuj ten artykuł[/link][/b][/i]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA