fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Jak uznać pracę za granicą

[b]Pracownik przedstawił świadectwo pracy z niemieckiej firmy, z którego wynika, że pracował w niej 38 miesięcy w latach 1994 – 1997. Na język polski dokument przetłumaczył tłumacz przysięgły. Do prośby o uznanie tego okresu do stażu pracy pracownik dołączył kserokopie niemieckich zeznań podatkowych za te lata, potwierdzone przez tamtejszy urząd finansowy. Czy mogę zaliczyć mu do stażu pracy ten okres? Czy nie odnosi się to tylko do okresów zatrudnienia u pracodawców zagranicznych, które wystąpiły po naszym wejściu do UE, czyli po 1 maja 2004 r.?[/b]Coraz częściej firmy zatrudniają pracowników, którzy kilka miesięcy lub nawet lat pracowali wcześniej za granicą. Czytelnik powinien zaliczyć podwładnemu ten okres na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a – c i art. 86 ust. 1 [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=269029]ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. DzU z 2008 r. nr 69, poz. 415...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA