Gdy ZUS nie dał rady, zaległe składki ściąga skarbówka

Fotorzepa, MW Michał Walczak
Zaległych składek dochodzi też naczelnik urzędu skarbowego. Robi to, gdy egzekucja prowadzona przez dyrektora oddziału ZUS okazała się bezskuteczna lub gdy po jej wszczęciu zabrakło majątku
Wówczas dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazuje ją do dalszego postępowania naczelnikowi urzędu skarbowego.Zwiększa to szanse na odzyskanie długu, bo naczelnik ma szersze uprawnienia jako organ egzekucyjny. Dyrektor oddziału ZUS jest bowiem uprawniony do ściągania nieuregulowanych składek wyłącznie z: wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczenia społecznego i rent socjalnych, rachunków bankowych i innych wierzytelności pieniężnych (opisaliśmy je dokładnie tydzień temu).Oprócz tego naczelnik urzędu ma do dyspozycji pozostałe środki egzekucyjne, czyli:- z pieniędzy,- z praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku, oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego służącego do obsługi takich rachunków,- z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych,- z weksla,- z autorskich praw majątkowych...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL