fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Historia

Katyń

Lista Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).
KATYŃ Lista Żydów – oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Kozielsku zamordowanych w Lesie Katyńskim (3 kwietnia – 12 maja 1940 r.).
Na podstawie: Benjamin Meirtchak (Majerczak) „Żydzi – żołnierze wojsk polskich polegli na frontach II wojny światowej”Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa 2001.
1. Archichowski Mieczysław, ppor. rez., KMed 2. Ballaban Karol, kpt. rez., KMed 3. Baranowski Tadeusz, por. zaw., Centrum Kształcenia Medycznego 4. Baumfeld Gustaw, kpt. rez. artylerii 5. Berensztejn Fajwisz 6. Berlinerblau Leopold, por. rez., KMed 7. Bierer Izaak, ppor. rez., 5. batalion saperów 8. Birbaum Mieczysław, por. rez. piech., 1 Okręg Wojskowy, kawaler Virtuti Militari 9. Bober Antoni, por. rez., 3. Szpital Okręgowy 10. Bombel Abram (Antoni), ppor. rez., KMed 11. Brandwajn Hieronim, ppor. rez., KMed 12. Brendel Henryk, kpt. rez., KMed 13. Burbelka Michał, ppor. rez., 22 pal. 14. Chaiński Leon, ppor. rez., 43 pp. 15. Chajecki Włodzimierz, kpt. rez., KMed 16. Choczner Wiktor, ppor. rez., sztab 5. Okręgu Wojskowego 17. Chodeńczuk Adolf, por. 18. Cwajbaum Lewek, ppor. rez., KMed 19. Czajkowski Adolf Benon, kpt. rez., 5. Szpital Okręgowy 20. Czarski Benedykt, kpt. rez., KMed 21. Czerniakow Leon, por. rez., rez. sztab. 2. oddz. uzbrojenia 22. Dienison Józef, ppor. 23. Dienstl Franciszek, ppor. 24. Dresdner Robert, ppor. rez., KMed 25. Dunaj Juliusz, kpt. rez., KMed 26. Dywer Wilhelm, ppor. rez., BON „Przemyśl” 27. Dzik-Dzikowski Feliks, ppor. rez., lek. weterynarii 28. Edelman Bernard, por. rez., KMed 29. Ehrenkreutz Włodzimierz, ppor. rez., KMed 30. Eiger Antoni, ppor. rez., wojsk. łącz. 31. Engel Abram Adolf, kpt. rez. 32. Engel Nikodem, ppor. rez. art., DAL 33. Engelkreis Wilhelm, por. rez., KMed 34. Epstein Maurycy, kpt. rez., KMed 35. Falko Aleksander 36. Familer Leon, kpt. rez., KMed 37. Feinberg Nikodem Stefan, ppor. rez., 82. pp 38. Felten, kpt. 39. Ferstenberg, por., lek. med. 40. Ferszt Samuel, por. rez., KMed 41. Finkelkraut Jerzy Izydor, ppor. rez., KMed 42. Fleszer Jerzy Juda, kpt. rez., KMed 43. Frenikiel Józef, ppor. rez., KMed 44. Frenkel Izaak Józef, por. rez. 45. Frenkiel Henryk (Hersz), por. rez., 23. pp 46. Freund Maurycy Leopold, ppor. rez., 53. pp 47. Fridzon Jakub, ppor. rez. 48. Frym Henryk, por. rez., KMed 49. Fryszberg Adam, kpt. rez., KMed 50. Fuks Leon (Leib), por. rez., KMed 52. Gallaj Salomon, ppor. rez. 53. Gelbart Ludwik vel Lazar Efraim, kpt., zmarł w radzieckim obozie jenieckim 2.01.1941 54. Gelpern Hirsz, ppor. rez., 19. DP 55. Glikman Leon, ppor. rez., KMed 56. Goldberd Albert, por. rez. 57. Goldlust Ignacy, kpt. 58. Goldman Leon, kpt. rez., 4. Szp. Okr. 59. Goldstein Dawid, por. rez., KMed 60. Goldstein Salomon, ppor. rez., KMed 61. Goldwicht Izaak, kpt. rez., KMed. 62. Gołda Antoni, ppor. rez. 63. Gorman Bronisław, ppor. rez., 14. pp 64. Gotfried Hirsz, ppor. rez. 65. Grinhaut Maurycy, ppor. rez., KMed. 66. Grodzieński Henryk Grzegorz, kpt. rez., KMed 67. Grubner Henryk, ppor. rez., 12. pp 68. Gunman Izaak, ppor. rez. 69. Guttman Szymon, ppor. rez. 70. Hajdenberg Józefr, por. rez., KMed 71. Halpern Lucjan, por. rez. 72. Hammerling Adam (Emil Marian), ppor. 73. Harcenberg Stanisław, por. rez., KMed 74. Hirschberg Stefan, ppor. rez., KMed 75. Hirschritt Izrael, por. rez., KMed 76. Hopensztadt Szymon, ppor. rez., KMed 77. Hurman-Herman Miron, ppor. rez., KMed 78. Huttman Szymon, por. (?) 79. Inwentarz Henryk vel Chaim Baruch, ppor. rez., KMed 80. Irlicht Bronisław, por. rez., 2. oddz. uzbrojenia 81. Jeleń Kazimierz Abram, mjr, KMed 82. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp 83. Judelman Bernard, ppor. 84. Junowicz Abram, ppor. rez., 79. pp 85. Jurkiewicz Dawid 86. Jurkowicz Dawid, mjr rez. 87. Jurkowski Kondrat, kpt. zawodowy, KMed, 81. pp 88. Kafal Witold Roman, ppor. rez., 21. pp 89. Kalkwary Samuel, por. rez., 85. pp 90. Kamieniecki Pinkus, ppor. rez., KMed 91. Kamiński Jakub, kpt. rez., KMed 92. Kanter Szymon, kpt. rez., KMed 93. Kantor Miron vel Michał, major rez., KMed 94. Kapliński Leon, ppor. rez., KMed 95. Kapłan Baruch Jankiel 96. Kapłański Henryk Leopold, ppor. rez. 97. Katz Karol, kpt. rez., 4. bsap 98. Kerner Jakub 99. Kijak Natan, ppor. rez., KMed 100. Klarner Józef, por. rez., KMed 101. Kllein Edward, por. 102. Klein Juliusz 103. Kleinert Mieczysław Edmund, por. rez. art., oficer sztabowy I Korpusu OW 104. Kochleffel Rudolf, kpt. rez., 5. Szp. Okr. 105. Kon Simcha 106. Kronz (Krenz) Rudolf, ppor. 107. Krukowski Henryk, ppor. rez., 70. pp 108. Lachowicz, lek. med. (?) 109. Landau Bernard 110. Landau Fabuian vel Zapolski Jerzy, ppłk. w st. spocz. 111. Landau Mojżesz Berysz, ppor. rez. 112. Landsberg Jakub, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr. 113. Lauterbach Artur, por. rez. art., 26. pal 114. Lazx Leonard, ppor. rez. piech., 53. pp 115. Lehrharft Dawid, kpr. rez., KMed, 5. Szp. Okr. 116. Leiferv Adolf, ppor. rez., sztab 10. oddziału uzbrojenia 117. Leinweber, por. 118. Lenkin Szmuel 119. Lerner-Steinberg Borys, ppor. rez. art., 27. pal 120. Lewenter Markus Hirsz, por. rez. piech., 55. pp 121. Lewiński Adam, kpt. zawodowy, 11. KMed. 122. Lewinson Józef, ppor. rez., KMed, 10. Szp. Okr. 123. Lewinson Szymon, ppor., KMed 124. Liebe Henryk, ppor. 125. Lolienthal Antonin Tadeusz, ppor. rez., 4. bpanc 126. Lilienszat Juliusz Srul, kpt. rez., KMed, 10. Szp. Okr. 127. Lipes Markus vel Mordechaj, por. rez., KMed 128. Luxenburg Henryk, por. 129. Luxenburg Jerzy Edward, ppor. rez., KMed, 3. Szp. Okr. 130. Laszcz Feliks, por. rez., KMed 131. Makowski Henryk, lek., zm. Smoleńsk 132. Meissner Roman, por. rez. 133. Mogielnicki Tadeusz, kpt. rez., KMed, 4. Szp. Okr. 134. Morgulis Lewi vel Leon, por. zaw., administracja 7. Szp. Okr. 135. Najburg Ruwin Mojżesz 136. Nelken Jan Władysław, płk. w st. spocz., KMed 137. Nelken Samuel, ppor. rez. piech., 27. pp 138. Nierenberg (Nirnberg) Abraham, ppor. rez. 139. Nusbaum (Nussbaum) Maksymilian, ppor. rez., KMed, of. sztab. I Korp. OW 140. Osnos Jakub Zelman, ppor. rez., KMed, 9. Szp. Okr. 141. Owczarek Aleksander, ppor. rez. KMed, 9. Szp. Okr. 142. Pajewski Zygmunt (Zelig) vel Mozes, ppor. rez., KMed 143. Pesche Henryk, mjr zaw., KMed 144. Perec Hilary, por. rez., 7. pp 145. Perlitz Zygmunt, kpt. rez. 146. Pircel Mieczysław, ppor. 147. Poswolski (Pozwolski) Jakub, ppor. rez. 148. Potascher Ignacy, por. 149. Press Dawid, kpt. zaw., 20. pal 150. Rafałowski Leopold, ppor. rez., KMed, 1 Szp. Okr. 151. Rajszys (Reischys) Ryszard, por. rez. 152. Rak Mieczysław, zm. 1940 r. w Komi 153. Rawicki Benedykt-Benjamin, ppor. rez. piech., 31 pp 154. Rebkun Izaak, ppor. rez. KMed, 10 Szp. Okr. 155. Reiss (Reise) Józef, ppor. 156. Rogoziński Jerzy, mjr 157. Rogoziński Mieczysław Roman, por. 158. Rosenbaum Ludwik, ppor. rez. 159. Rosenberg vel Rozenberg Józef Marceli, ppor. rez. art., 1 pa 160. Rosenfeld Ignacy (Izaak), ppor. 161. Rosengart Aleksander, por. rez. KMed, 1 Szp. Okr. 162. Rosenzweig Aleksander, por. rez. piech., ofic. Sztab. IV OW 163. Roszkowski Jerzy Józef, kpt. rez., KMed rez. sztab., 9. Szp. Okr. 164. Retenberg Mieczysław Jan, por. rez. piech., 2 pp 165. Rozen Samuel vel Stanisław, kpt. rez., KMed rez. sztab., 2. Szp. Okr. 166. Rozengarten Samuel vel Stanisław, ppor. Rez., 18. pal 167. Rubiner Emanuel, ppor. rez. 168. Rubinstein Israel Michał, ppor. rez., KMed 169. Rubinstein Jerzy (?) 170. Rubisch Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 171. Rybus Mieczysław Józef, kpt. rez. 172. Rylski Czesław, ppor. art. zawodowy, 22. pal 173. Ryngrads (Ringak) Wolf, ppor. 174. Sandauer Aleksander, ppor. rez. 175. Sawicki Witold, ppor. 176. Scharchaft Dawid (?) 177. Schetezberg Eliasz, ppor. 178. Schimel Szymon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr. 179. Schliezberg Juliusz, ppor. rez. 180. Schulman (Szulman) Józef Mozes, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr. 181. Siberstein Otton, por. rez. piech., of. szt. 5. ab. V OW 182. Simchowicz Anatol, ppor. rez., 4. Szp. Okr. 183. Singer Ludwik, ppor. 184. Sliozberg Juliusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 185. Słonimski Antoni, ppor. 186. Stecki Leonard, por. rez. 187. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin WP 188. Susmann Ezechiel, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr. 189. Sylbersztajn Karol, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr. 190. Szalenberg, por. rez. piech. (?) 191. Szancer Maksymilian, ppor. 192. Szeps Józef, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 193. Szerszeń Jerzy, ppor. rez., 3. ptr. 194. Szmalewicz Baruch 195. Szmaistych Józef, ppor. rez., 13. pa 196. Szmerner Szymon, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 197. Szoistkiewicz Leon Dawid, ppor. rez. 198. Szper Izaak 199. Sztein (Stein) Leon, por. 200. Sztern Manuel, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 201. Szydłowski Henryk, mjr rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 202. Szymieńczyk Lazar, por. rez., KMed 203. Tenebaum Jakub, ppor. rez. 204. Tellerman Józef Icek, ppor., adm., 3. paplot 205. Urlik Markus, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 206. Verstanding Zygmunt, ppor. rez., rez. sztab., 1. Szp. Okr. 207. Wajdenfeld (Weindenfeld), kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 208. Wajdenfeld Adam, ppor. rez. 209. Wajkselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp210. Wajnberg (Weinberg) Mojżesz, ppor. rez. 211. Wajnryb Jerzy, ppor. rez. 212. Wajsflajsz Szmul Stanisław, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 213. Wamcer Jan Jakub, ppor. rez. 214. Waschkowitzer Jerzy, ppor. rez. 215. Weinbach Salomon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 216. Weingarten Witold, por. rez., 26. pp 217. Weinsztok, ppor. 218. Weinzicher Jan Jakub, ppor. rez., KMed 219. Weller Jakub 220. Widerszal Marceli, por. (kpt.?), jed. panc. 221. Wigdorowicz Eliasz Herszm, kpt. rez., KMed, ofic. sztab. IX OW 222. Windman, ppor. 223. Winograd Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 224. Wolcyniewicz Karol, ppor. 225. Wysocki Stanisław Zachariasz, ppor., pp 226. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 227. Zaleski Szymon, ppor. rez., 14. pp 228. Zusman Zygmunt (Ezechiel) 229. Zwikelson, por. rez. 230. Zwykielski Maurycy (Mojżesz), mjr rez., KMed, rez. sztab., 8. Szp. Okr. 231. Zymcha (Symcha) Roch, ppor. Lista Żydów oficerów polskich, jeńców wojennych z obozu w Starobielsku, zamordowanych w Charkowie (5 kwietnia – 12 maja 1940 r.) 1. Adler Jerzy, ppor. rez., KMed 2. Alfer Józef, kpt. rez., 36. pp 3. Alterman Dawid, kpt. rez., rez. sztab., 4. Szp. Okr. 4. Altman Jerzy, ppor. rez. sztab., 7. pac. 5. Anisfeld Markus, ppor. rez., KMed 6. Aron Benno, ppor. rez., KMed 7. Aschenberg (Aszenbergt) Apolinary, por. (zawodowy), 69. pp 8. Baler Leon, kpt. rez., 19. pp 9. Bannet Mieczysław, chor. 10. Berencwajg Dawid, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 11. Berland Juliusz Eliasz, ppor., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr., członek Związku Żydowskich Weteranów Polskiej Wojny o Niepodległość 12. Binensztok Alfred, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 13. Blan-Weisseberg Stefan, por. rez., wojsk. łacz., I OW 14. Blankstein-Sawicki Seweryn, por. rez., 3. bsap 15. Blatt Aleksander, por. rez., 5. kol. zaopatrz. 16. Blumenfeld Gustaw Zygmunt, por. rez. piech., ofic. sztab. V OW 17. Bok Tadeusz, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 18. Bokser Edward vel Ajzyk, ppor. rez., rez. sztab., 10. Szp. Okr. 19. Borkowski Aleksander, por rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 20. Borowski Józef, ppor., KMed 21. Brandt Salomon, ppor. rez. 22. Brelau Leon, ppor. (?) 23. Broch Łazarz Maurycy, por. rez., 10. kol. zaop. 24. Bryk Jan (?) 25. Brysz Benjamin vel Bolesław, por. rez., KMed 26. Bursztyn Jakub, por. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr. 27. Bzurowski Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., Szp. Okr. 28. Ceichner (Ceiszner) Leon 29. Ciemiak (Cemach) Samuel 30. Chachamowicz (vel Chachanowski) Marian, plut. 31. Chwat Aleksander, ppor. 32. Cukierman Ludwik 33. Cymerman Henryk, ppor. rez., 2. pp 34. Cyper, ppor. 35. Czarnozyl Marian, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 36. Czerniawski Aleksander, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 37. Czmykl Miron Emanuel, kpt., 39. pp 38. Distenteld Izaak, kpt. rez. 39. Ehrlich Seweryn 40. Eisen Roman, ppor. rez. 41. Eliszański Icchak 42. Engliszer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 43. Esman Roman 44. Fechtner Edward, kpt. rez., wojsk. łącz. 45. Federa Izaak vel Icchak, ppor. rez. 46. Fell Leon, ppor. rez., KMed, III OW 47. Fernebok Józef, ppor. rez., 24. pp 48. Fiszer Karol, por. rez. 49. Fiszhaut Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 50. Fiszner Zygmunt, mjr 51. Fogelbaum Jakub Julian, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3? Szp. Okr. 52. Frenkiel Jerzy, ppor. 53. Fuchs Leon, por. rez. 54. Gąbiński Hipolit, major, KMed, 83. pp 55. Geisler Hipolit, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 56. Geller vel Heller Adam (Abraham), kpt. 57. Ginsberg Pinkas, kpt. rez. 58. Grochowski Jan, lek. med. 59. Goldberg Alfred Berka, por. rez. 60. Golde Jan, ppor. rez., 205. pp 61. Gołąb Władysław, ppor., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 62. Gopenhajm Izaak, ppor. rez. 63. Gorodecki Adolf 64. Graf Jonasz, por. rez., 43. pp 65. Gross Aleksander, ppor. rez. 66. Grynwasser Józef, ppor. rez. 67. Grynwasser Henryk, ppor. rez. 68. Hamerman Arion, por. rez. sztab., I OW 69. Hanak vel Hanac-Bloch Feliks, ppor. rez., KMed, 4. pk 70. Hellman Wilhelm, por. zawod., IV plł 54. pp 71. Hiszberg Karol 72. Horowicz vel Horowitz Mieczysław, kpt. rez. adm. 73. Hwat Samuel 74. Idson Jerzy, kpt., lek. med. 75. Iliński Aleksander, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 76. Jakubowicz, ppor. 77. Jarecki Józef, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 78. Jelenkiewicz Natan, por. rez., KMed., rez. sztab., 4. Szp. Okr. 79. Jelszański Izaak, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 80. Jezierski Jerzy, lek. med. 81. Josefberg Emil, por. rez., 2. psp 82. Kaczer Mendel, ppor. rez., 54. pp 83. Kahan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 84. Kapłański Seweryn, ppor. rez. 85. Karbowski Bronisław Berek, mjr rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 86. Karlsbad Edward, ppor. rez., 26. pal 87. Karsz Maks, ppor. rez., KMed, 11. DAC 88. Keilson Stefan, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 89. Kempner Jerzy Lucjan, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 90. Kępiński Witold, mjr rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 91. Klejson Abe, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr. 92. Kierbel Stanisław, por. 93. Klausner Emil, kpt. rez., 10. pac 94. Klosenberg Seweryn, por. rez., KMed, 10. DAC 95. Kofler Joachim, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 96. Kon Rachim, por. 97. Konarski Adam vel Hersz Abraham, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 98. Kraków Jerzy, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 99. Krasuski Aleksander, ppor. 100. Krieger Natan, ppor. rez., ofic. sztab. IX Korpusu OW 101. Krumholc Natan (Nachum), ppor. rez., KMed, rez. sztab. 102. Krynski Benjamin, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 103. Krzemień Roman, ppor. rez., 51. pp 104. Krzywicki Leon, por. rez. 105. Kuba-Piórnik, por. (?) 106. Kulpiński Adam, mjr zaw., wojsk. inż., VIII OW 107. Laks Leonard, ppor. 108. Lapidus Abram vel Abraham, por. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 109. Lebenbaum Dawid, por., pp 110. Lewenfisz Henryk, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 111. Lewin Majer, ppor. rez., 86. pp 112. Lichtenstein Wiktor, ppor. rez. 113. Lipszyc-Lipski Wacław, kpt. rez., KMed., rez. sztab., 5. Szp. Okr. 114. Lothe Noach, ppor. rez., KMed., rez. sztab., 10. Szp. Okr. 115. Machonbaumm Maks, ppor. rez., 8. pal 116. Mamelok Adolf Karol, lek. med. 117. Mandel Samuel Ber vel Bernard, mjr zaw., KMed 118. Mariensztejn Zdzisław, por. rez., KMed 119. Marks Jakub, ppor. rez., 26. pp 120. Medyński vel Finkelstein Ignacy, ppor. rez. 121. Meryn Henbryk, ppor. rez. 122. Midler Michał, por. rez., KMed 123. Moszkowicz Julian Izydor, ppor. rez., KMed 124. Mutermilkch Jan, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 125. Nadel Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 126. Nenczycki Eugeniusz, kpt. 127. Neugebauer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 128. Neuman Juliusz, por. rez. 129. Nussenbaum Markus, por. rez. piech., rez. sztab., VI OW 130. Oberlender vel Oberaendler Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr. 131. Ojstrach Maeian, por. 132. Pajchel Mieczysław Leon, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr., 27. pp 133. Papp Leon, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 3. Szp. Okr. 134. Peltys Jerzy, ppor. 135. Piatnicki Dawid, kpt. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 136. Ponarski Mojżesz, sierż. sztab. 137. Poznański Leon, por. rez., 31. pp 138. Proner Mieczysław, ppor. rez. 139. Puterman Lejb, ppor. rez. 140. Rabiner Emanuel, ppor. rez. 141. Reich Karol, por. rez., KMed, rez. sztab., 5. Szp. Okr. 142. Reich Władysław Zdzisław, kpt., lek. med. 143. Romnajski Zygmunt, ppor. 144. Rosenberg Herman, kpt. rez. piech., ofic. sztab. V Korpusu OW 145. Rosenberg Josef, por. rez., KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr. 146. Rosenberg Izydor Józef, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 9. Szp. Okr. 147. Rosenberg Stanisław-Zygmunt 148. Rosengarten Samuel vel Stanisław, ppor. rez., 18. pal 149. Rozental Izaak Ignacy, por. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 150. Różański Edward, ppor. 151. Rubinfeld Maurycy, por. rez. 152. Sandauer Aleksander, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 153. Schlaffenberg Murycy Henryk, mjr rez. 154. Schrage Ignacy, mjr, 2. pac 155. Schweig Rubin Leib, ppor. rez., 54. pp 156. Siemiatek Abram, ppor. rez. 157. Sieruczewski Mieczysław, wojsk. łącz., ppor. zaw. mar., dow. II oddz. II Flotylli Pińskiej 158. Sigalin Roman Jakub, por. rez. art. 159. Singer Zdzisław, ppor. rez. 160. Sobol Władysław, ppor. rez. KMed, rez. sztab., 6. Szp. Okr. 161. Sopenhejm I., ppor. 162. Spiczak Wolf (Wacław), ppor. 163. Spitz Józef Ludwik, ppor. rez. adm., KMed, 10. Szp. Okr. 164. Spitzer Bernard, por. 165. Steinberg Baruch, mjr, naczelny rabin Wojska Polskiego przeniesiony z obozu w Kozielsku 24.12.1939 r. 166. Stroch Szymon, kpt. rez. art., 9. pal 167. Strassman Henryk, por. rez. art., 8. pal 168. Streit Leon Marian 169. Sygal Maurycy, pchor. 170. Szaferman Julian vel Juda, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 10. Szp. Okr. 171. Szapiro Samuel, ppor. rez. 172. Szenberg Leon, ppor. 173. Sztajman (Henryk) Mordechaj, ppor. 174. Tenenbaum Jakub, vel Jan Jakub, ppor. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 175. Urbach Mieczysław, lek. med. 176. Wajkselfisz vel Weikselfisz Paweł, por. rez. piech., 14. pp 177. Wajs Herman, ppor. Rez., KMed, rez. sztab., 4. Szp. Okr. 178. Warszawski Stefan Leon 179. Wasserman Jakub 180. Wattenberg Adolf vel Abram Efroim, kpt. rez., lek. wet. 181. Wejmer Eugeniusz, por. rez., KMed, rez. sztab., 2. Szp. Okr. 182. Wolfson Henryk vel Hirsz, por. rez. Piech., 88. pp 183. Wolman Bernard, kpt. rez., KMed, rez. sztab., lek. wet. 184. Wyszogród Stanisław, por. rez., KMed, rez. sztab., 1. Szp. Okr. 185. Wyszogród Dawid, por. rez., KMed 186. Zajdman Mieczysław (Mordka), ppor. rez., lek. med. 187. Zandmer Mieczysław, lek. med. 188. Zehngut Henryk, ppor. rez. piech. Lista Żydów służących państwu polskiemu, jeńców wojennych z obozu w Ostaszkowie zamordowanych w Miednoje (1 kwietnia – 19 maja 1940 r.) 1. Czajkowski Emanuel 2. Czerniak Samuel, urz. więzienia we Włodzimierzu 3. Ćwiertnia Józef, kpr. PP 4. Danielakn Danie 5. Feldman Stanisław, urz. PP 6. Felsenhard-Skalski Janusz, nadkom. PP 7. Glikich Alfred, nadkom. PP 8. Gryntmejer (Grunt-Majer) 9. Grynglas Bolesław 10. Klein Kiwa (Akiba), gł. insp. PP 11. Kontorowica Jakub 12. Kutzner Ignacy, urz. PP 13. Milmajster Jakub 14. Raw (Rab) Stanisław, kpt. WOP 15. Szostak Włodzimierz 16. Wec Michał, KG PP, Cen. Lab. w Warszawie 17. Weinberg, sierż. PP 18. Weis Walter 19. Wilczyński Ludwik, urz. PP
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

REDAKCJA POLECA

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA