fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Usprawiedliwiona nieobecność strażaka w pracy

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Strażak zatrudniony w ochotniczej straży pożarnej nie przyszedł do pracy 21 czerwca, bo uczestniczył w akcji gaszenia pożaru. Czy nieobecność jest usprawiedliwiona i płatna?
Tak. Zatrudnionego będącego członkiem ochotniczej straży pożarnej trzeba zwolnić od pracy:– na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu,– na szkolenie pożarnicze w wymiarze nieprzekraczającym łącznie sześciu dni w roku kalendarzowym.Są to nieobecności usprawiedliwione, ale pracodawca nie płaci za nie. Wystawia tylko zaświadczenie określające wysokość utraconego w tym okresie wynagrodzenia, na podstawie którego właściwy organ wypłaca strażakowi rekompensatę pieniężną w wysokości i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy obowiązujące u danego pracodawcy przepisy przewidują, że zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas takich absencji. Wynika tak z rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwienia nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281)....
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA