fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 21 czerwca 2008

PODATKI
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych został doprecyzowany art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. g. Oznacza to, że wolne od tego podatku są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem (litera „g”) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe (DzU nr 97, poz. 623)
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE
Znowelizowana 25 kwietnia ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (DzU nr 97, poz. 624)
PRAWO LOTNICZE
Zmienione tego samego dnia prawo lotnicze (DzU nr 97, poz. 625)
RATYFIKACJE
Dwie ustawy upoważniające prezydenta RP do ratyfikacji:
– konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi, sporządzonej w Warszawie 16 maja 2005 r.,
– umowy między rządem RP a rządem Republiki Słowenii o współpracy i wzajemnej pomocy w sprawach celnych, podpisanej w Warszawie 25 maja 2005 r. (DzU nr 97, poz. 626627)
UNIWERSYTET MUZYCZNY
Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie nosi teraz nazwę: „Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina” (DzU nr 97, poz. 628)
TELEKOMUNIKACJA
Zmieniły się nieznacznie załączniki nr 1 i nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowej Tablicy Przeznaczeń Częstotliwości (DzU nr 97, poz. 629)
SKŁADY WOLNOCŁOWE
Minister finansów zniósł skład wolnocłowy na terenie Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Portu Gdynia (DzU nr 97, poz. 630)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA