fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Stare zameldowanie też daje prawo do ulgi w podatku

Aby sprzedać nieruchomość bez podatku, wystarczy być w niej zameldowanym przez rok na pobyt stały. Nie ma znaczenia, czy okres ten przypada bezpośrednio przed zbyciem czy też wiele lat wcześniej
Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 3 czerwca 2008 r. (nr IPPB1/415-495/08-2/MO).
Osoba, która wystąpiła z pytaniem, w czerwcu 2007 r. otrzymała mieszkanie (darowizna). Była w nim zameldowana na pobyt stały od 1991 r. do 2004 r. Od lutego 2008 r. ponownie zameldowała się w tym mieszkaniu. Obecnie zamierza je sprzedać. Ma wątpliwości, czy może skorzystać z ulgi meldunkowej.
Zdaniem podatnika takie uprawnienie mu przysługuje. To dlatego, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jedynym warunkiem skorzystania z ulgi meldunkowej jest zameldowanie w zbywanym lokalu na pobyt stały nie krócej niż 12 miesięcy przed datą zbycia. Przepis ten nie określa jednak precyzyjnie daty rozpoczęcia ani zakończenia okresu meldunkowego, podaje tylko jego czas. Nie ma w nim także mowy o tym, że czas zameldowania musi wypadać bezpośrednio przed zbyciem.
Izba Skarbowa w Warszawie zgodziła się z tym stanowiskiem. Wskazała, że ze zwolnienia skorzystać może również podatnik, który był zameldowany w zbywanym budynku lub lokalu mieszkalnym w okresie nieprzypadającym bezpośrednio przed dniem sprzedaży. Jej zdaniem każdy roczny okres zameldowania uprawnia do zwolnienia.
W interpretacji zwrócono uwagę, że zgodnie z ustawą o PIT zwolnienie ma zastosowanie do przychodów podatnika, który w terminie 14 dni od dnia odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, złoży oświadczenie, że spełnia warunki do skorzystania z niego.
W praktyce obowiązuje jednak dłuższy termin, ponieważ został on przedłużony w rozporządzeniu ministra finansów z 2 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych (DzU nr 59, poz. 361). Na jego podstawie osoby, które uzyskają tego rodzaju przychody w 2008 r., muszą złożyć stosowne oświadczenie do 30 kwietnia 2009 r. Można to więc zrobić wraz z zeznaniem podatkowym za 2008 r.
IS podkreśliła, że ulga meldunkowa obejmuje wyłącznie przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego. Kwota ze sprzedaży gruntu lub udziału w gruncie związanego ze sprzedanym mieszkaniem podlega opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT. Co do zasady od osiągniętego z tego tytułu dochodu trzeba więc zapłacić 19 proc. podatku.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA