fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rachunkowość

Księga przychodów i rozchodów rolnika: gdzie przechowywać

www.sxc.hu
Rolnik prowadzący działalność gospodarczą przechowuje dokumentację ksiegową w miejscu zamieszkania lub w biurze rachunkowym.
Jestem rolnikiem. Zamierzam także prowadzić w niewielkim zakresie działalność gospodarczą. Gdzie powinna się znajdować prowadzona przeze mnie podatkowa księga przychodów i rozchodów przeznaczona dla rolników? – pyta czytelnik.
Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonujący działalność gospodarczą, osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, prowadzą księgę według wzoru przeznaczonego dla tych rolników. Mają prawo do stosowania ewidencji w tej uproszczonej formie, jeżeli łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10 000 zł w roku podatkowym (zob. § 2 ust. 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
Stosownie do § 32 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów uproszczona księga dla rolników prowadzących działalność gospodarczą oraz dowody, czyli m.in. stanowiące podstawę wpisu w księdze faktury, rachunki, dokumenty celne, dowody opłat bankowych i pocztowych, dowody wewnętrzne i inne dokumenty księgowe, muszą się znajdować:
- na stałe w miejscu zamieszkania rolnika,
- a jeżeli prowadzenie księgi zostało zlecone biuru rachunkowemu – w miejscu wskazanym stosownie do § 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia (w praktyce najczęściej będzie to albo miejsce zamieszkania podatnika, albo siedziba biura rachunkowego, któremu podatnik powierzył prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów).
Jeżeli na zlecenie podatnika prowadzenie księgi zostało powierzone biuru rachunkowemu, to podatnik jest obowiązany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego, któremu zostało złożone zawiadomienie o prowadzeniu księgi, wskazując nazwę i adres biura, miejsce (adres) prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem (§ 8 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia).

Przykład

Rolnik prowadzi dodatkowo działalność gospodarczą. Samodzielnie wypełnia uproszczoną wersję podatkowej księgi przychodów i rozchodów (przeznaczoną dla rolników prowadzących działalność gospodarczą). Rolnik powinien na stałe przechowywać tę księgę oraz dowody księgowe stanowiące podstawę wpisów w miejscu swego zamieszkania.
—Marcin Szymankiewicz, doradca podatkowy
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA