Korupcja w biznesie: Wystarczy obietnica korzyści majątkowej

123RF
Wszelkie zachowania o charakterze korupcyjnym związane z prowadzonym biznesem stanowią przestępstwo. Grozi za nie od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Biznesmeni i przedstawiciele firm, którzy w nieetyczny sposób chcieliby rozwijać swoje przedsiębiorstwa i osiągać lepsze wyniki ekonomiczne, powinni pamiętać, że może ich to słono kosztować.

Zgodnie z art. 296a § 1 kodeksu karnego zabronione jest żądanie lub przyjmowanie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zamian za nadużycie udzielonych uprawnień lub niedopełnienie obowiązku, które może wyrządzić firmie szkodę majątkową albo stanowi czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia.

Sankcje karne za zachowania o charakterze korupcyjnym mogą dotknąć przede wszystkim osób pełniących funkcje kierownicze w jednostkach organizacyjnych wykonujących działalność gospodarczą. Chodzi głównie o osoby zarządzające przedsiębiorstwem, spółką lub innym podmiotem gospodarczym albo jego oddziałem. Ponadto karę za to przestępstwo może ponieść osoba, która jest zatrudn...

Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL