Dezorganizację pracy musisz udowodnić

Pracownik na wysokim stanowisku bardzo często korzysta ze zwolnień lekarskich, co dezorganizuje pracę firmy. Czy byłoby zgodne z prawem rozwiązanie z nim umowy o pracę za wypowiedzeniem z powodu częstych usprawiedliwionych nieobecności (brak dyspozycyjności i dezorganizacja pracy)?
Zgodnie z art. 30 § 4 kodeksu pracy w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony lub o rozwiązaniu jej bez wypowiedzenia pracodawca wskazuje przyczynę uzasadniającą taki krok. Naruszenie tego wymogu polega na braku tej przyczyny, ujęciu jej zbyt ogólnikowo lub niekonkretnie, a także podaniu innego powodu rozstania niż rzeczywisty. Brak przyczyny lub niewłaściwe jej podanie to naruszenie prawa i pracownik może dochodzić odszkodowania na podstawie art. 45 § 1 k.p.W orzecznictwie przyjmuje się, że opis przyczyny wskazanej jako powód rozwiązania umowy ma po pierwsze zapewnić zatrudnionemu ocenę zasadności ewentualnego odwołania, a po drugie dać taką możliwość w postępowaniu sądowym. W wyroku z 1 października 1997 r. (I PKN 315/9) Sąd Najwyższy stwierdził np., że podanie zarzutu „niewłaściwego wywiązywania się z obowiązków” to niewystarczające wskazanie przyczyny. Jest ona lapidarna i ogólnikowa, przez co nie spełnia wymogu ...
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL