fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Następca dewelopera i prawo do ulgi

Nie można skorzystać z ulgi odsetkowej, jeśli mieszkanie zostało kupione od innej firmy, niż ta, która je wybudowała – wynika z interpretacji podatkowej wydanej przez Urząd Skarbowy w Żaganiu (I/415/11/15/2007).
W 2006 r. pani K. wraz z matką zaciągnęła kredyt na zakup lokalu mieszkalnego. Spłata kredytu i odsetek dokonywana jest z konta matki. Pani K. zawarła umowę przedwstępną z Prywatną Korporacją Mieszkaniową sp. z o.o. w Warszawie. Spółka przekazała pani K. wybudowane mieszkanie, ale umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu w formie aktu notarialnego pani K. zawarła już z inną spółką. Prywatna Korporacja Mieszkaniowa sp. z o.o. dokonała bowiem cesji praw i obowiązków na Apartamenty sp. z o.o. Pani K. jest inwalidką I grupy i ma możliwość skorzystania z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w związku z tym akt notarialny zakupu lokalu został sporządzony tylko na jej nazwisko. Czy pani K. może odliczyć odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego od osoby, która nie wybudowała tego budynku w ramach wykonywania działalności gospodarczej?
Urząd Skarbowy w Żaganiu stwierdził, że zarówno pani K., jak i jej matka miałyby prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu mieszkaniowego, gdyby nie pewna okoliczność. Lokal mieszkalny wybudowany został przez Prywatną Korporację Mieszkaniową w Warszawie, natomiast pani K. nabyła ten lokal od spółki Apartamenty. Przez to nie został spełniony jeden z warunków określonych w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. lokal mieszkalny nie został zakupiony od osoby, która wybudowała ten budynek w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Umowa cesji zawarta pomiędzy Prywatną Korporacją Mieszkaniową a spółką Apartamenty po zakończeniu budowy i uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Prywatną Korporację Mieszkaniową nie przenosiła bowiem na spółkę Apartamenty statusu osoby, która wybudowała budynek. W tej sytuacji odsetki od kredytu nie mogą być odliczone od dochodu – stwierdził Urząd Skarbowy.
źródło: tp://sip.mf.gov.pl[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA