fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Obowiązują od 11 marca 2008

STRAŻ GRANICZNA
- zmienione 5 lutego rozporządzenie Rady Ministrów o służbie funkcjonariuszy Straży Granicznej w kontyngencie SG (DzU nr 30, poz. 175) - zmodyfikowane dwa dni później rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz SG na określonym stanowisku służbowym (DzU nr 30, poz. 186)
UCHYLONE ROZPORZĄDZENIE - minister gospodarki uchylił rozporządzenie ministra przemysłu chemicznego z 15 grudnia 1960 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle włókien sztucznych wiskozowych (DzU nr 30, poz. 177) ZAKŁADY PRACY CHRONIONEJ - rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie wzoru i sposobu przekazywania przez wojewodę zbiorczych informacji półrocznych dotyczących wydanych decyzji oraz stanu zatrudnienia w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej (DzU nr 30, poz. 180) AGENCJA RYNKU ROLNEGO - minister rolnictwa i rozwoju wsi nadał statut Agencji Rynku Rolnego (DzU nr 30, poz. 181) PASZE - on też 13 lutego zmienił swoje rozporządzenie dotyczące sposobu prowadzenia rejestru zakładów wytwarzających pasze (DzU nr 30, poz. 182) ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ - zmodyfikowane 15 lutego rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (DzU nr 30, poz. 187)
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA