fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wydatki na „Kapitał ludzki” liczymy inaczej

Wprowadzenie definicji finansowania krzyżowego i możliwość ryczałtowego rozliczania pewnych wydatków to wynik zmian w wytycznych dla występujących o dofinansowanie
Przedsiębiorcy, którzy z myślą o przystąpieniu do konkursu przygotowali już wstępne wersje wniosków o dofinansowanie np. projektów szkoleniowych, muszą je zweryfikować. Jest to spowodowane zmianami w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach programu operacyjnego »Kapitał ludzki«”.Nowy dokument obowiązuje od 10 marca i w związku z tym będzie dotyczyć wszystkich konkursów ogłoszonych po tej dacie. Chociaż zakres zmian nie jest duży (ma głównie charakter redakcyjny), to na kilka elementów trzeba zwrócić uwagę.Ułatwieniem jest na przykład wprowadzona możliwość ryczałtowego rozliczania kosztów pośrednich. Ograniczeniem jest natomiast niekwalifikowanie składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w przypadku wynagrodzeń personelu projektu. Wydatki poniesione na ten cel nie mogą zatem podlegać dotacji.Kolejną zmianą, na którą warto zwrócić uwagę, jest wprowadzenie definicji cross-financingu. Zgodnie z nią finansowan...
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA

WIDEO KOMENTARZ

REKLAMA