fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Czy spółdzielnia zwróci za wymianę okien

Brunon Paul, radca prawny
Archiwum
W listopadzie 1999 r. wstawiłem nowe okna w mieszkaniu spółdzielczym własnościowym. W 2006 r. wystąpiłem do spółdzielni mieszkaniowej o częściowe pokrycie kosztów wymiany. Spółdzielnia odmawia zapłaty. Czy ma do tego prawo? (nazwisko do wiadomości redakcji)
Odpowiada Brunon Paul, radca prawny z Krakowa
– Samo członkostwo w spółdzielni i uiszczanie obowiązkowych opłat na fundusz remontowy nie daje automatycznie prawa do zwrotu kosztów poniesionych na indywidualnie przeprowadzony remont. Fundusz remontowy jest funduszem własnym spółdzielni, co oznacza, że to ona jest jego wyłącznym dysponentem. O przeznaczeniu pieniędzy z funduszu decyduje statut lub uchwała walnego zgromadzenia. Walne zgromadzenie, a więc członkowie spółdzielni, może zadecydować, że spółdzielnia zwróci w całości lub w części koszty indywidualnie przeprowadzonych remontów czy modernizacji. Dofinansowaniem mogą być objęte zarówno działania przyszłe, jak i już dokonane. Jednak uchwała powinna w sposób generalny precyzować, za jaki okres przysługuje dofinansowanie czy też jakiego rodzaju prace będą refundowane oraz w jakiej wysokości. Oczywiście nakłady, których zwrotu się domagano, powinny zostać stosownie udokumentowane. Pieniądze na dofinansowanie mogą pochodzić nie tylko z funduszu remontowego, ale też z nadwyżki bilansowej lub funduszu celowego. Ten ostatni często jest ustanawiany właśnie na wymianę okien, drzwi czy termostatów.
Należy zwrócić uwagę, że wymiana okien wiąże się z ingerencją w wygląd elewacji całego budynku i moim zdaniem osoba posiadająca spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powinna uzyskać na to zgodę spółdzielni. Okna służą wprawdzie do wyłącznego użytku właściciela lokalu, lecz jednocześnie są elementem ściany zewnętrznej, która służy innym mieszkańcom. Zdarzyć się może, że wybrane okna nie będą pasowały do reszty (np. będą miały inny kolor, kształt czy wielkość), co wpłynie na estetykę budynku, a tym samym – prawa innych mieszkańców budynku, osiedla i samej spółdzielni. Estetyczny wygląd elewacji budynku przynosi zwykle wymierne korzyści jego mieszkańcom. Dopiero w sytuacji, gdy istnieje wyżej wskazana podstawa do żądania zwrotu kosztów indywidualnie przeprowadzonej wymiany okien, można się skutecznie ubiegać o taką refundację, przy czym roszczenie to przedawnia się na zasadach ogólnych.
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA