10 września 2021 roku doszło do istotnej z punktu widzenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych zmiany w Prawie wodnym, dokonano nowelizacji przepisu, który określa obligatoryjne załączniki do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska.

Wniosek i załączniki