fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

ZUS

Raport ZUS ZSWA o ubiegłorocznej pracy szczególnej trzeba złożyć do końca marca

www.sxc.hu
Firmy zatrudniające pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r., którzy w 2016 r. wykonywali pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, do końca marca muszą wypełnić i przekazać do ZUS zgłoszenia o okresach tej pracy na formularzu ZUS ZSWA.

Niektóre kategorie prac wiążą się z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe, negatywne skutki zdrowotne. Są to prace w szczególnych warunkach, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości – ograniczony w wyniku starzenia się organizmu jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego.

Inne prace wymagają natomiast od pracowników szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej. Tu również możliwości ich wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejszają się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej. Są to prace o szczególnym charakterze.

Coroczne podsumowanie

Zatrudnienie pracowników przy wykonywaniu prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze wiąże się dla pracodawców z dodatkowymi obowiązkami. Nie chodzi o szczególne względy i działania podejmowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa przy wykonywaniu takich prac czy odprowadzania składek ubezpieczeniowych. Dodatkowe obowiązki o szczególnym charakterze wynikają z przepisów ustawy o emeryturach pomostowych. Jednym z nich jest przekazanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacji ZSWA.

Ta coroczna informacja o okresach pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze nie może mieć formy dowolnej – składa się ją na obowiązującym formularzu, który można otrzymać w placówce ZUS.

Dla osób ceniących sobie szybkość i prostotę postępowania istnieje możliwość wydrukowania takiego formularza ze strony internetowej Zakładu.

Okresy wliczane i pomijane

Kluczowym elementem przekazywanej informacji jest wykazanie okresów pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Ustalając te okresy pracodawca nie powinien uwzględniać okresów niewykonywania przez ubezpieczonego pracy, za które otrzymał on wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy bądź świadczenie z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa. W zgłoszeniu ZUS ZSWA nie należy zatem podawać okresów pobierania przez pracownika wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego, jak również świadczenia rehabilitacyjnego. W zgłoszeniu nie uwzględnia się ponadto okresów:

- urlopu wychowawczego,

- urlopu bezpłatnego,

- urlopu szkoleniowego,

- służby wojskowej.

W tym czasie z oczywistych względów prace szczególne nie mogły być bowiem wykonywane.

Wiążący termin

Zasadą jest składanie zgłoszenia ZUS ZSWA do 31 marca bieżącego roku za poprzedni rok kalendarzowy. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie informacji w innych terminach.

Pierwszy przypadek dotyczy sytuacji, gdy pracownik złoży wniosek o przyznanie emerytury pomostowej przed przekazaniem zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy. Pracodawcę obowiązuje wówczas 7-dniowy termin na przekazanie formularza, licząc od dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę pomostową.

Druga z sytuacji dotyczy ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Dzień przekazania zgłoszeń ZUS ZSWA musi wówczas przypadać najpóźniej w dniu przekazania dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

—Sebastian Kryczka

prawnik, ekspert prawa pracy

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpraca@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA