fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

ABW nie musi ujawnić blokowanych stron - wyrok WSA ws. dostępu do informacji publicznej

Fotolia
Bezpieczeństwo obywateli jest ważniejsze niż ich prawo do informacji. Zwłaszcza w czasach wojny terroryzmu z demokratycznym światem.

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przychylając się do racji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sporze z fundacją ePaństwo. Organizacja chciała poznać liczbę i adresy publikacji zablokowanych z inicjatywy służby. W sierpniu 2016 r. wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie. Oparła się na ustawie o dostępie do informacji publicznej. W ramach zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym ABW ma prawo wnioskować do sądu (po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego) o zablokowanie stron, jeśli uzna, że mają związek z terroryzmem.

Szef ABW odmówił jednak przekazania informacji. Powołał się na ograniczenie w dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem prawo do takich informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. W tym wypadku w grę wchodziły przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnienie informacji w takiej sytuacji oznaczałoby – zdaniem ABW – ujawnienie danych objętych klauzulą „zastrzeżone". Mogłoby też spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zdekonspirować zainteresowania Agencji.

Organizacja nie poddawała się. Poprosiła o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bez skutku. Szef ABW podtrzymał rozstrzygnięcie. Przekonywał, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie można weryfikować klauzul tajności. Fundacja wniosła więc skargę do sądu. WSA w Warszawie przyznał jednak rację ABW. Oddalając skargę fundacji, tłumaczył, że szef służby trafnie wskazywał, że żądana informacja odnosi się do uprawnień ABW i sprowadza się do pytania, czy Agencja wnioskowała do sądu okręgowego w Warszawie o blokowanie danych informatycznych. Ujawnienie żądanej informacji może mieć niekorzystne skutki: powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Już sama informacja statystyczna może świadczyć o natężeniu działań ABW.

Zdaniem WSA stanowisko Agencji ma uzasadnienie, gdy weźmie się pod uwagę stan niewypowiedzianej, ale rzeczywistej wojny terroryzmu z całym światem demokratycznym. A także w kontekście fali zamachów terrorystycznych w krajach UE i otwartej wojny tzw. Państwa Islamskiego z całą cywilizacją demokratyczną. W takich okolicznościach oczywiste jest – zdaniem WSA – zwiększenie działań dyskrecjonalnych państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W tym zakresie, jak podkreślił sąd, decyzja broni się sama. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę zasady proporcjonalności i zważy racje związane z bezpieczeństwem obywateli oraz ich prawem do informacji publicznej. Sąd przypomniał, że wnioskowane dane objęte są klauzulą zastrzeżone. A zniesienie rygoru tajności jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, która nadała klauzulę, lub jej przełożonego. Nie można weryfikować klauzul tajności w trybie dostępu do informacji publicznej.

Wyrok nie jest prawomocny. Fundacja ePaństwo zapowiada skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

sygnatura akt: II SA/Wa 1855/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA