Ewa Ivanova

Tajemnica w przetargu nie może być nadużywana - orzeczenie KIO

Zastrzeżenie poufności składników ceny w przetargu utrudnia weryfikację ofert konkurentów.

Zamówienia publiczne: więcej uprawnień dla wykonawców

Aldona Kowalczyk, radca prawny, prezes Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Adres zamieszkania sędziego to nie informacja publiczna - wyrok NSA

Miejsce zamieszkania sędziego to nie informacja o działalności organów władzy publicznej ani osób pełniących funkcje publiczne.

Prof. Ewa Łętowska: Sądy nie powinny spać

To władza sądownicza nadaje sens przepisom. Jej głos jest ostatni i decydujący. By tak się stało, trzeba było zakasać rękawy – mówi prof. Ewa Łętowska, była rzecznik praw obywatelskich, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, w rozmowie z Ewą Ivanovą.

Walka z korupcją a prawo

Zdobywając dowody w walce z korupcją, służby nie mogą przekraczać granic prawa. Bo nawet najlepszy cel nie uświęca środków.

ABW nie musi ujawnić blokowanych stron - wyrok WSA ws. dostępu do informacji publicznej

Bezpieczeństwo obywateli jest ważniejsze niż ich prawo do informacji. Zwłaszcza w czasach wojny terroryzmu z demokratycznym światem.

Piotr Trębicki: Opinia Urzędu Zamówień Publicznych nie rozwiąże problemów rynku

Rozmowa | Piotr Trębicki, radca prawny, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne - wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Dowody zdobyte przez służby z przekroczeniem granic prowokacji nie mogą być dopuszczone w procesie.

Prokuratura Krajowa odmawia dostępu do danych o umorzonych sprawach

Prokurator Generalny nie chce ujawnić, które umorzenia analizują oskarżyciele na Rakowieckiej.