ABW nie musi ujawnić blokowanych stron - wyrok WSA ws. dostępu do informacji publicznej

Bezpieczeństwo obywateli jest ważniejsze niż ich prawo do informacji. Zwłaszcza w czasach wojny terroryzmu z demokratycznym światem.

Aktualizacja: 13.06.2017 18:12 Publikacja: 13.06.2017 17:40

ABW nie musi ujawnić blokowanych stron - wyrok WSA ws. dostępu do informacji publicznej

Foto: Fotolia

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przychylając się do racji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sporze z fundacją ePaństwo. Organizacja chciała poznać liczbę i adresy publikacji zablokowanych z inicjatywy służby. W sierpniu 2016 r. wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie. Oparła się na ustawie o dostępie do informacji publicznej. W ramach zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym ABW ma prawo wnioskować do sądu (po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego) o zablokowanie stron, jeśli uzna, że mają związek z terroryzmem.

Szef ABW odmówił jednak przekazania informacji. Powołał się na ograniczenie w dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z tym przepisem prawo do takich informacji podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych. W tym wypadku w grę wchodziły przepisy o ochronie informacji niejawnych.

Udostępnienie informacji w takiej sytuacji oznaczałoby – zdaniem ABW – ujawnienie danych objętych klauzulą „zastrzeżone". Mogłoby też spowodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i zdekonspirować zainteresowania Agencji.

Organizacja nie poddawała się. Poprosiła o ponowne rozpatrzenie sprawy. Bez skutku. Szef ABW podtrzymał rozstrzygnięcie. Przekonywał, że w trybie dostępu do informacji publicznej nie można weryfikować klauzul tajności. Fundacja wniosła więc skargę do sądu. WSA w Warszawie przyznał jednak rację ABW. Oddalając skargę fundacji, tłumaczył, że szef służby trafnie wskazywał, że żądana informacja odnosi się do uprawnień ABW i sprowadza się do pytania, czy Agencja wnioskowała do sądu okręgowego w Warszawie o blokowanie danych informatycznych. Ujawnienie żądanej informacji może mieć niekorzystne skutki: powodować zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Już sama informacja statystyczna może świadczyć o natężeniu działań ABW.

Zdaniem WSA stanowisko Agencji ma uzasadnienie, gdy weźmie się pod uwagę stan niewypowiedzianej, ale rzeczywistej wojny terroryzmu z całym światem demokratycznym. A także w kontekście fali zamachów terrorystycznych w krajach UE i otwartej wojny tzw. Państwa Islamskiego z całą cywilizacją demokratyczną. W takich okolicznościach oczywiste jest – zdaniem WSA – zwiększenie działań dyskrecjonalnych państwa w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego.

W tym zakresie, jak podkreślił sąd, decyzja broni się sama. Zwłaszcza gdy weźmie się pod uwagę zasady proporcjonalności i zważy racje związane z bezpieczeństwem obywateli oraz ich prawem do informacji publicznej. Sąd przypomniał, że wnioskowane dane objęte są klauzulą zastrzeżone. A zniesienie rygoru tajności jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę, która nadała klauzulę, lub jej przełożonego. Nie można weryfikować klauzul tajności w trybie dostępu do informacji publicznej.

Wyrok nie jest prawomocny. Fundacja ePaństwo zapowiada skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

sygnatura akt: II SA/Wa 1855/16

Tak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, przychylając się do racji szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w sporze z fundacją ePaństwo. Organizacja chciała poznać liczbę i adresy publikacji zablokowanych z inicjatywy służby. W sierpniu 2016 r. wystąpiła z wnioskiem w tej sprawie. Oparła się na ustawie o dostępie do informacji publicznej. W ramach zapobiegania i wykrywania przestępstw o charakterze terrorystycznym ABW ma prawo wnioskować do sądu (po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora generalnego) o zablokowanie stron, jeśli uzna, że mają związek z terroryzmem.

Pozostało 80% artykułu
Konsumenci
Jest nowy wyrok TSUE w polskiej sprawie. Upraszcza procesy frankowiczów
Materiał Promocyjny
Zwinny, wyrazisty i dynamiczny. SUV, który bryluje na europejskich salonach
Prawo karne
Marian Banaś składa doniesienie do prokuratury na Elżbietę Witek
Prawo dla Ciebie
Od dzisiaj możemy obniżyć rachunek za prąd. Trzeba spełnić jeden warunek
Prawo karne
Jest wyrok Sądu Najwyższego ws. symulacji zabójstwa abp. Jędraszewskiego
Materiał Promocyjny
THE FUTURE OF FINANCE
Praca, Emerytury i renty
Ogłoszono listę 10 najbogatszych emerytów w Polsce
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej