VAT

VAT: od 2018 roku JPK także dla najmniejszych firm

Fotolia
Od 1 stycznia 2018 r. przedsiębiorca prowadzący obecnie swoją ewidencję VAT w formie papierowej będzie musiał składać comiesięcznie, bez wezwania, ewidencję zakupów i sprzedaży w formacie zgodnym z JPK_VAT.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów w formie papierowej ręcznej. Czy będzie zobowiązany do przesyłania rejestrów VAT zakupów i sprzedaży od 1 stycznia 2018 roku oraz plików JPK, w tym wyciągów bankowych, jeżeli nie prowadzi pełnej księgowości? – pyta czytelnik.

Przedsiębiorca prowadzący obecnie swoją ewidencję VAT w formie papierowej będzie musiał, zgodnie z ustawą o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 13 maja 2016 r., rozpocząć od 1 stycznia 2018 r. prowadzenie ewidencji zakupów i sprzedaży w formie elektronicznej. Tym samym za okres od początku stycznia będzie obowiązany składać comiesięcznie, bez wezwania, ewidencję zakupów i sprzedaży VAT w formacie zgodnym z JPK_VAT. Prowadzenie niepełnej księgowości nie zwalnia także podatnika z obowiązku gotowości do przedłożenia swojej ewidencji księgowej od 1 lipca 2018 r w formacie JPK (obowiązek gotowości do składania JPK [cztery struktury] będzie obowiązywał dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw dopiero od 1 lipca 2018 r.). Należy bowiem pamiętać, że ustawodawca już na etapie tworzenia plików JPK uwzględnił fakt możliwości nieprowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych. Przygotowane zostały dwie dodatkowe struktury przeznaczone do rozliczeń rachunkowych, tj. JPK_EWP dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz JPK_PKPIR dla przedsiębiorców stosujących podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Jeśli natomiast chodzi o strukturę wyciągów bankowych, to obowiązek dostarczenia dokumentu JPK_WB co prawda będzie spoczywał na podatniku, jednak ma być on realizowany we współpracy z bankiem, z którym przedsiębiorca zawarł umowę na prowadzenie rachunku bankowego związanego z jego działalnością gospodarczą. W praktyce oznacza to, że organ podatkowy będzie mógł zwrócić się do banku, za zgodą podatnika, o wydanie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując podstawę żądania, numer rachunku bankowego i okres, którego ma dotyczyć wyciąg. ?

—Robert Łuszczyna, menedżer w Crido Taxand

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL