fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Niższa stawka VAT nie dla działki przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowej

www.sxc.hu
Podatek w wysokości 8 proc., doliczany do ceny mieszkań i domów, nie może być stosowany do sprzedaży działki przeznaczonej do zabudowy mieszkaniowej.

– Bez znaczenia dla sprawy pozostaje fakt, że działka ta jest przeznaczona pod inwestycję budownictwa społecznego – odpowiada w niedawnej interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) na pytanie o możliwość stosowania niższej stawki VAT do dostawy działki.

Chodziło o spółkę należącą do gminy. Miała ona otrzymać w drodze aportu działkę niezabudowaną pod inwestycję budownictwa społecznego. W planie zagospodarowania tego terenu oraz w dokumentach rady miasta grunt był przeznaczony pod zabudowę społeczną.

Spółka uznała, że transakcja ta powinna być obciążona podatkiem w wysokości 8 proc. Taką stawkę stosuje się m.in. do sprzedaży, budowy, remontu obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Ustawa o VAT precyzuje, że przez budownictwo takie rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego, których powierzchnia nie przekracza 300 mkw. w przypadku budynków jednorodzinnych i 150 mkw. w przypadku mieszkań.

Dyrektor KIS uznał, że nie ma możliwości zastosowania tej preferencyjnej stawki do aportu nieruchomości gruntowej. Prawo do zastosowania obniżonej stawki VAT wystąpi wówczas, gdy inwestycja będzie uznana za obiekt budownictwa mieszkaniowego zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB).

Na podstawie tego rozporządzenia przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonany z materiałów budowlanych i elementów składowych, będący wynikiem prac budowlanych.

Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów. Dyrektor KIS podkreślił, że spółka we wniosku o wydanie interpretacji opisała, że na moment dostawy działki będzie ona nieruchomością niezabudowaną. Wyklucza to zastosowanie zasady, zgodnie z którą do sprzedaży gruntu stosuje się taką samą stawkę podatku jak do dostawy budynków, budowli lub ich części trwale związanych z tym gruntem. W konsekwencji, jak stwierdził dyrektor KIS, do przeniesienia w formie aportu nieruchomości niezabudowanej, choć przeznaczonej na budownictwo mieszkaniowe, trzeba doliczyć 23 proc. VAT. —maj

numer interpretacji: 0111-KDIB3-2.40 12.190.2017.1.SR

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA