fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Kasy fiskalne: co się zmieniło w przepisach?

123RF
Co zmieniło się w przepisach dotyczących kas fiskalnych?

Rz: Czy coś istotnego zmieniło się od stycznia w przepisach dotyczących zwolnienia z kas fiskalnych?

Paulina Bąk, straszy konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego BDO: Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych przewiduje analogicznie jak poprzednio, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do niego. Katalog czynności wymienionych w załączniku zasadniczo się nie zmienił, co nie oznacza całkowitego braku zmian. W przypadku wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKWiU ex 68.20.1) stosowanie zwolnienia jest możliwe pod warunkiem, że świadczenie tych usług w całości zostanie udokumentowane fakturą lub świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. Ponadto w obecnym stanie prawnym nie ma obowiązku rejestrowania za pomocą kas fiskalnych usług świadczonych osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Dodatkowo, zostało jasno określone, że obowiązku posiadania kasy fiskalnej nie ma pracodawca, który nabywa usługi, a następnie odsprzedaje je swoim pracownikom.

Co z limitem zwolnienia z obowiązku posiadania kasy? Czy zmienił się?

Limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy został utrzymany na dotychczasowym poziomie. Nadal obowiązuje kryterium wysokości obrotu, tj. 20 000 zł dla podmiotów zarówno kontynuujących, jak i rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich liczone w proporcji do okresu wykonywania czynności dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w danym roku podatkowym). Ponadto, bezwzględnemu obowiązkowi ewidencyjnemu nie podlega świadczenie usług w zakresie opieki medycznej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usług prawniczych oraz doradztwa podatkowego świadczonych na odległość na warunkach określonych w poz. 39 załącznika do rozporządzenia, tj. jeżeli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła. W 2016 r. prawnicy i lekarze mieli obowiązek rejestrowania świadczonych usług za pomocą kas fiskalnych, nawet gdy spełniali warunki do zastosowania zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego.

Czy podatnik, który musi kupić kasę, może skorzystać z jakiejś ulgi?

W 2017 roku w dalszym ciągu można skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej, którą reguluje art. 111 ust. 4 ustawy o VAT. Przedsiębiorcy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży na kasie rejestrującej w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku). Suma odliczana od podatku nie może jednak wynosić więcej niż 700 zł. Aby skorzystać z ulgi, należy złożyć do urzędu skarbowego (jeszcze przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania) pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscach ich używania do ewidencjonowania oraz posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

masz pytanie, wyślij e-mail: a.tarka@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA