Urzędnicy

Mniej postępowań dyscyplinarnych w służbie cywilnej

123RF
Dyrektorzy generalni urzędów wszczynają mniej postępowań w związku z naruszeniem obowiązków korpusu służby cywilnej.

W urzędniczym korpusie aż o 26 proc. ubyło postępowań wyjaśniających i o 19 proc. dyscyplinarnych w porównaniu z 2016 r. Wynika to ze sprawozdania szefa służy cywilnej za 2017 r.

Urzędnicy się pilnują

Jakie mogą być tego przyczyny?

– Trudno o rzetelną diagnozę takiego stanu rzeczy. Być może urzędnicy się bardziej pilnują, bo boją się nowej władzy. Z drugiej strony mamy dużą fluktuację kadr, więc łatwiej o błędy. Może więc rzecznicy dyscyplinarni są mniej aktywni. To jednak tylko hipotezy – mówi prof. Jakub Stelina, dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego.

Część zasad już nie obowiązuje

Dużo ostrzejsza jest ocena członka Rady Służby Publicznej z ramienia Platformy Obywatelskiej.

– Służbę cywilną zniszczono. Nie obowiązują już w niej takie standardy jak np. apolityczność. Na wyższe stanowiska bez konkursu można zatrudniać osoby związane z rządzącą partią. Trudno się więc dziwić, że postępowań dotyczących ewentualnego złamania zasad jest mniej – mówi dr Mariusz Witczak, poseł PO.

Liczba wszczętych postępowań wyjaśniających zmalała w większości grup urzędów. Największy spadek odnotowano w Krajowej Administracji Skarbowej (o 48 proc., do poziomu 68). Jeśli jednak postępowanie wyjaśniające zostanie już wszczęte, rzadko się je umarza. Liczba takich umorzeń spadła aż o 44 proc. w porównaniu z 2016  r.

Liczba wszczętych postępowań dyscyplinarnych spadła natomiast najbardziej wśród urzędów wojewódzkich – aż o 55 proc.

Inaczej w ministerstwach

W ministerstwach liczba postępowań wyjaśniających zmniejszyła się z kolei o 39 proc. Odwrotną tendencję można zaobserwować we wszczynanych w ministerstwach postępowaniach dyscyplinarnych. Ich liczba wzrosła, i to aż o 40 proc., w porównaniu z poprzednim rokiem.

– Przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego może być metodą na pozbycie się niewygodnych pracowników i zrobienie miejsca dla swoich – ocenia dr Mariusz Witczak.

Przebieg procedury

To dyrektor generalny urzędu ocenia, czy mogło dojść do naruszenia obowiązków członka korpusu służby cywilnej. Na polecenie dyrektora rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające i informuje go o dokonanych ustaleniach.

Postępowanie wyjaśniające poprzedza przeprowadzenie postępowania dyscyplinarnego. W jego toku zbierany jest materiał dowodowy, uzasadniający skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez komisję dyscyplinarną lub wskazujący na zasadność umorzenia postępowania ze względu na niepotwierdzenie zasadności zarzutów.

Członek korpusu służby cywilnej może być pociągnięty do odpowiedzialności na przykład za manifestowanie swoich poglądów politycznych w prasie lub za sprawowanie mandatu radnego podczas zatrudnienia w służbie cywilnej (nawet w trakcie urlopu bezpłatnego).

Jeśli ustalenia postępowania wyjaśniającego wskazują na to, że urzędnik rzeczywiście może mieć coś na sumieniu, rzecznik dyscyplinarny składa wniosek do komisji dyscyplinarnej o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego. Po otrzymaniu takiego wniosku przewodniczący komisji wyznacza skład orzekający i kieruje sprawę do rozpoznania na rozprawie. ©?

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL