Katarzyna Wójcik

Katarzyna Wójcik

Absolwentka prawa oraz dziennikarstwa i komunikacji społeczej na Uniwersytecie Warszawskim

Wiceminister rodziny: Za sytuację Kamilka obwiniam przede wszystkim sąd

Wszyscy mamy telewizję. Jeśli wciąż słyszymy, że sąd umarza postępowanie lub skazuje na niski wyrok, to wiemy, że ewentualna kara nie będzie dotkliwa. To też może zachęcać do przemocy - mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Nowe wymagania wobec nauczycieli

Licencjat nie będzie już wystarczający, aby podjąć pracę w szkole. Ale są wyjątki, np. dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.

Uczelnie podniosą czesne, ale więcej studentów skorzysta ze wsparcia

Studenci jeszcze bardziej odczują inflację. Władze uczelni co roku będą mogły podnosić opłaty.

Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli

Nauczyciel zatrudniony na cząstkę etatu nie będzie musiał spędzać dodatkowej godziny w szkole.

EKUZ działa jedynie przy leczeniu nagłych przypadków

Karta uprawnia tylko do niezbędnych świadczeń. Czas trwania pobytu za granicą też ma znaczenie.

NFZ sfinansuje aktywność fizyczną

15 tys. osób weźmie udział w programie upowszechniającym aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie.

Świadczenia pielęgnacyjne: system wsparcia po rewolucji

Rodzice niepełnosprawnych dzieci w końcu będą mogli dorabiać. Pełnoletni wciąż nie wiedzą, czy zmiany są korzystne.

Lustracyjne tsunami w administracji rządowej

Urzędnicy, którzy pracowali lub współpracowali z organami bezpieczeństwa PRL, stracą posady.

Prof. Izdebski: Kryzys kadrowy w służbie cywilnej może się pogłębić

Pozbawienie dostępu do służby cywilnej, konstytucyjnie zawsze wątpliwe, należy starannie uzasadnić – mówi prof. Hubert Izdebski.

Nowe świadczenie z ZUS dopiero na "osiemnastkę"

Osoba z niepełnosprawnościami będzie mogła uzyskać świadczenie wspierające dopiero po 18. urodzinach.