fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Praca, emerytury, renty

500plus bez zaświadczenia z urzędu skarbowegoo dochodzie

123RF
Nie trzeba przedstawiać zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodzie.

Gmina sama sprawdzi, jaki dochód wnioskujący o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko rozliczył z fiskusem. Rodzic złoży tylko oświadczenia o dochodach innych niż te podlegające opodatkowaniu od osób fizycznych. Złożenie dodatkowych dokumentów będzie też konieczne, gdy sytuacja materialna rodziny zmieniła się od 2014 r. Będą to więc np. oświadczania potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu. Tak wynika z rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze. Przy ubieganiu się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania żadnego oświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego (800 zł na osobę w rodzinie lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością). We wniosku trzeba będzie podać dane osoby starającej się o świadczenie oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami.

Osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze nie będzie zobowiązana do dołączenia do wniosku informacji o wieku i stanie cywilnym członków rodziny, informacji o legitymowaniu się orzeczeniem o niepełnosprawności, zaświadczeń zawierających informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne. Dane te gminy będą zobowiązane pozyskać samodzielnie od innych instytucji. W szczególnych sytuacjach trzeba będzie dostarczyć inne dokumenty, np. opis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA