fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Amazon wygrał bitwę podatkową z Komisją Europejską o 250 mln euro

Fot. Robert Przybylski
Sąd Unii Europejskiej zadał cios wysiłkom Unii Europejskiej, aby wycisnąć więcej podatków z dużych firm technologicznych. Stwierdził w środę nieważność decyzji Komisji Europejskiej uznającej wydaną w Luksemburgu interpretację podatkową, korzystną dla spółki zależnej od Amazon Inc., za zakazaną pomoc publiczną

Decyzja drugiego po Trybunale Sprawiedliwości najważniejszego unijnego sądu jest zwycięstwem Amazona i znaczącym ciosem dla Margrethe Vestager, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej, która prowadzi kampanię mającą na celu ograniczenie "ekscesów" podatkowych w UE niektórych ze światowych gigantów technologicznych, w tym Amazon, Apple Inc. czy Google.

Grupa Amazon od 2006 r. prowadziła działalność handlową w Europie za pośrednictwem dwóch spółek z siedzibą w Luksemburgu: Amazon Europe Holding Technologies SCS („LuxSCS”) - spółki komandytowej prawa luksemburskiego, której wspólnikami były podmioty amerykańskie grupy Amazon, oraz Amazon EU Sarl („LuxOpCo”) - spółki w pełni zależnej od LuxSCS.

W latach 2006–2014 LuxSCS posiadała wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia działalności grupy Amazon w Europie. Zawarła ona różne umowy z podmiotami amerykańskimi grupy Amazon: umowy licencyjne i przeniesienia dotyczące istniejących wcześniej praw własności intelektualnej („umowy przystąpienia”) z Amazon Technologies, Inc. (ATI) oraz umowę o podziale kosztów związanych z programem rozwoju wspomnianych wartości niematerialnych i prawnych („umowa o podziale kosztów”) z ATI i drugim podmiotem, A.9.com, Inc. Na mocy tych umów LuxSCS uzyskał prawo do korzystania z niektórych praw własności intelektualnej odnoszących się przede wszystkim do technologii, danych dotyczących klientów i znaków towarowych, jak również prawo do udzielania sublicencji na te wartości niematerialne i prawne. Na tej podstawie LuxSCS zawarł w szczególności umowę licencyjną z LuxOpCo będącym głównym podmiotem gospodarczym wykonującym działalność handlową grupy Amazon w Europie. W umowie tej LuxOpCo zobowiązało się do uiszczania opłaty na rzecz LuxSCS w zamian za korzystanie z wartości niematerialnych i prawnych.

W listopadzie 2003 r. luksemburskie organy podatkowe wydały na wniosek grupy Amazon podatkową interpretację indywidualną. Amazon oczekiwał potwierdzenia sposobu traktowania LuxOpCo i LuxSCS dla celów luksemburskiego CIT - podatku dochodowego od osób prawnych. Chodziło przede wszystkim o określenie rocznego dochodu LuxOpCo podlegającego opodatkowaniu. Grupa Amazon zaproponowała obliczenie tzw. wolnorynkowej kwoty opłaty należnej LuxSCS od LuxOpCo zgodnie z transakcyjną metodą marży netto  i jednoczesne przyjęcie LuxOpCo jako strony testowanej”.

W wydanej interpretacji indywidualnej potwierdzono, że LuxSCS nie podlegał luksemburskiemu CIT z powodu swej formy prawnej, a poza tym zatwierdzono metodę obliczania kwoty opłaty rocznej należnej LuxSCS od LuxOpCo na podstawie wspomnianej umowy licencyjnej.

Władze Wielkiego Księstwa w rzeczywistości zwolniły Amazon z luksemburskiego podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na jego formę prawną, zatwierdzając metodę obliczania kwoty rocznej opłaty licencyjnej należnej od LuxOpCo spółce dominującej Amazon Europe Holding Technologies SCS na podstawie umowy licencyjnej.

W 2017 r. Komisja Europejska uznała, że taka decyzja to w istocie zakazana pomoc publiczna.  I zażądała uiszczenia wszystkich należności 250 mln euro.

W dzisiejszym wyroku Sąd UE uznał, że Komisja nie wykazała selektywnej korzyści dla luksemburskiej spółki Amazona, tj.  że doszło do nieuzasadnionego zmniejszenia obciążenia podatkowego. I stwierdził nieważność decyzji Komisji.

sygn. akt T-816/17 i T-318/18

 

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA