fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Orzecznictwo

Diety członków władz korporacji adwokackiej to informacja publiczna

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Okręgowa Rada Adwokacka ma obowiązek udzielić informacji, kto i ile otrzymał diety z samorządowej kasy.

W środę Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że władze okręgowej rady adwokackiej wykonują zadania o charakterze publicznym. Tym samym podlegają ustawie o dostępie do informacji publicznej. Na żądanie więc adwokata mają obowiązek podać interesujące go dane.

Kto zarobił i ile

W styczniu 2014 r. adwokat Andrzej Nogal wysłał e maila do okręgowej izby adwokackiej w Warszawie. Chciał uzyskać wykaz adwokatów , którzy w listopadzie i grudniu 2014 r. otrzymali diety z kasy samorządu. Interesowało go również ile otrzymali tych pieniędzy.

Warszawska ORA odmówiła. Ta odpowiedziała również drogą e mailową, że wniosek rozpatrzy, ale dopiero, gdy zostanie prawidłowo złożony.

Wówczas mec. Nogal wystąpił ze skargą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Według niego samorząd adwokacki został utworzony w drodze ustawy a przynależność do niego , jak i płacenie składek jest obowiązkowe. Nie ulega też wątpliwości, że ORA jest organem administracji publicznej.

To jest informacja

WSA orzekł po myśli mec. Nogala.Uznał, że ORA jako organ samorządu adwokackiego. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej reguluje, że zobowiązanymi do do udzielenia informacji publicznej, oprócz władz publicznych, są organy samorządów gospodarczych i zawodowych.

Wykaz adwokatów oraz wypłaconych diet jest więc - zdaniem WSA - informacją publiczną. ORA ma obowiązek zaś ją udostępnić.

ORA złożyła skargę do NSA. W środę podzielił on opinię WSA. Zdaniem NSA rada okręgowa wykonuje zadania o charakterze publicznym i czy tego chce czy nie ma obowiązek udzielić informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sygnatura akt: I OSK 2372/14

Opinia dla „Rz"

Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

Wyrok potwierdza, że konsekwencją przyznania samorządom zawodowym kompetencji do wykonywania zadań publicznych, w tym władzy, jest zasada jawności ich działania. Tylko w drodze ustawowo określonego wyjątku może ona zostać ograniczona. Reguły proceduralne związane z uzyskaniem informacji powinny być zaś maksymalnie uproszczone. Wyrazem tego uproszczenia jest niestosowanie przepisów k.p.a. do samego udostępnienia informacji publicznej, ale jedynie do przypadków odmowy bądź umorzenia postępowania. W związku z tym również wniosek o udostępnienie nie jest kodeksowym podaniem, jeżeli informacja stanowiąca jego przedmiot może zostać ujawniona.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA