Tag: Adwokaci

TK bada przepisy o adwokatach i radcach prawnych. RPO: umorzyć postępowanie

Grupa posłów zaskarżyła do Trybunału Konstytucyjnego przepis o przynależności do izby adwokackiej lub radców prawnych, właściwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby kancelarii. Do postępowania przystąpił Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o jego umorzenie.

Joanna Parfianowicz: Nie tylko ślubują inaczej

Decyzje o przystąpieniu do adwokatury są często bezrefleksyjne.

Samorządy zawodów zaufania publicznego mogą naruszać godność swoich kandydatów

Tak twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich, Marcin Wiącek - jego zdaniem granice czasowe badania przeszłości kandydata mającego pełnić zawód zaufania publicznego są bardzo niejasne, ten brak ograniczeń może pozbawić szansy na wykonywanie zawodu.

Przyjęto projekt ws. zasad przeszukań w kancelariach adwokackich

Senat przyjął rozwiązania zaproponowane przez Naczelną Radę Adwokacką dotyczące przeszukań u adwokatów. Projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego trafi teraz do Sejmu.

Paweł Blajer: Adwokaci nie mogą być ofiarami gospodarczego spowolnienia

Problemem zasadniczym jest ciągle za słaba rozpoznawalność i wizerunek adwokatury w społeczeństwie. Trwa ożywiona dyskusja o zakazie reklamy i promocji, ale niewiele zmienia ona w prezentowaniu światu, jaką rolę w życiu człowieka może pełnić adwokat.

Czy izby adwokatów i radców są konstytucyjne? Odpowie TK

Struktura terytorialna nie wymaga sztucznych reform – zapewniają liderzy radców i adwokatów.

Adwokat skazany na bezwzględne więzienie za szkody w spółdzielni

Siedem osób usłyszało wyroki skazujące w procesie ws. afery Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Dwoje oskarżonych, w tym członek zarządu i adwokat obsługujący spółdzielnię, zostało skazanych na kary bezwzględnego pozbawienia wolności.

Adwokat stanął przed sądem dyscyplinarnym za słowa o "trumnie na kółkach"

Rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi obwinia mec. Pawła K. o uchybienie godności zawodu.

Kandydaci na radców i adwokatów przed próbą

We wtorek w całym kraju rozpoczęły się prawnicze egzaminy zawodowe. Bierze w nich udział kilka tysięcy osób.

Prezes NRA do sędziów: nie stawiajcie adwokatów w niekorzystnym położeniu

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati wystosował do członków Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA prośbę dotyczącą wynagrodzeń pełnomocników i obrońców z urzędu.