Tag: NRA

Powiązane

Adwokaci

Joanna Parafianowicz: Wszystko zostanie po staremu

NRA nie zdecydowała się na uchylenie zakazu success fee.

Zarobki prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej są informacją publiczną

Pełnienie funkcji członka władz centralnych prawniczej korporacji i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia nie są objęte sferą prywatną, lecz pozostają w związku z wykonywaniem ustawowych kompetencji samorządu zawodowego.

Uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej w związku z wypowiedzią I Zastępcy Prokuratora Generalnego - Bogdana Święczkowskiego

Prezydium NRA zabrało głos w związku z publiczną wypowiedzią Bogdana Święczkowskiego I Zastępcy Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego, w trakcie posiedzenia Sejmu RP w nocy z 24/25 czerwca 2021. Chodzi o debatę dotyczącą informacji na temat działań prokuratury w sprawie Daniela Obajtka, w której Bogdan Święczkowski stwierdził: „Bardzo prosiłbym państwa, abyście mnie nie obrażali, nazywając mnie adwokatem. Jestem prokuratorem. Rozumiem inne stwierdzenia, ale proszę nie nazywać mnie adwokatem”.

Wybory Naczelnej Rady Adwokackiej podczas pandemii

Dziś Naczelna Rada Adwokacka ma podjąć decyzję, jaką formę przyjmą wybory w palestrze. Być może konieczna będzie zmiana prawa.

Naczelna Rada Adwokacka wybrała Prezydium

Członkowie Naczelnej Rady Adwokackiej 3 grudnia wybrali ze swojego grona skład Prezydium.

Opinia NRA ws. projektu ustawy o statusie sędziów TK

Naczelna Rada Adwokacka wydała opinię w sprawie projektu ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (druk sejmowy 880), wniesionego do Sejmu RP 30 września 2016 roku.

NRA wystąpi do TK o zbadanie rozporządzeń MS ws. stawek adwokackich

Naczelna Rada Adwokacka zapowiedziała, że wystąpi do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z konstytucją dwóch rozporządzeń ministra sprawiedliwości dotyczących opłat za czynności adwokackie z wyboru i urzędu.

Adwokatura o współpracy z ELSA Poland

Open Day, projekt Legal Research Group czy akcja ELSA Run - to niektóre z planowanych inicjatyw w zakresie współpracy Naczelnej Rady Adwokackiej i ELSA Poland.

Poczta Polska gotowa na zmiany w wydawaniu awizowanej korespondencji sądowej ws. karnych

Poczta Polska S.A. deklaruje swoje przygotowanie na wprowadzenie zmian w zakresie wydawania awizowanej korespondencji sądowej w sprawach karnych pełnomocnikom pocztowym ustanowionym przez adwokatów i radców prawnych.

Adwokatura o sytuacji tureckich sędziów i prokuratorów

Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej stanęło w obronie tureckich sędziów i prokuratorów.